SAMORZĄD

Powiat białobrzeski to wielki plac budowy

Powiat białobrzeski to wielki plac budowy

W tej kadencji nowych władz powiatu realizowana jest rekordowa liczba inwestycji drogowych. Gdzie powstaną? W ramach pozyskanej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego rządowej dotacji są realizowane kolejne dwie przebudowy ważnych dróg powiatowych. Działania te wpisują...

czytaj dalej
Trzy pytania do Mariusza Dziuby

Trzy pytania do Mariusza Dziuby

Za nami okres zimowy, w czasie którego samorządy realizowały preferencyjną sprzedaż węgla. Czy mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą mogli liczyć na państwa pomoc? Nasza gmina prowadziła preferencyjną sprzedaż węgla nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również dla...

czytaj dalej
Powstają nowe drogi w powiecie lipskim

Powstają nowe drogi w powiecie lipskim

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Jawor Solecki-Pawliczka-Michałów na odcinku od Jaworu Soleckiego do końca miejscowości Wyględów o długości 2,3 kilometra. Wykonywana jest m.in. podbudowa pod poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni. Przebudowa...

czytaj dalej
Szkoła w Małęczynie będzie rozbudowana

Szkoła w Małęczynie będzie rozbudowana

Gmina Gózd podpisała umowę na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małęczynie oraz przynależnego tej placówce placu zabaw. Szkoła w wyniku rozbudowy powiększy się o siedem sal...

czytaj dalej
Ponad 13 milionów na inwestycje w Nowym Mieście

Ponad 13 milionów na inwestycje w Nowym Mieście

Samorząd Nowego Miasta nad Pilicą pozyskał największe jak dotąd w historii dofinansowanie na realizację inwestycji. - Pozyskane przez nas środki jednoznacznie wytrącają argumenty naszym przeciwnikom, którzy tak chętnie w swoich wypowiedziach szkalują nasze poczynania...

czytaj dalej
TRZy NOWE DOMY DZIECKA POWSTAJĄ W LIPSKU

TRZy NOWE DOMY DZIECKA POWSTAJĄ W LIPSKU

W grudniu 2022 roku rozpoczęła się budowa nowych domów dla wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie Obecnie na terenie powiatu lipskiego znajduje się Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, gdzie przebywa...

czytaj dalej
Nowa droga powiatowa w gminie Wolanów

Nowa droga powiatowa w gminie Wolanów

W Powiecie Radomskim trwa przebudowa i remont czterech odcinków dróg za łączną kwotę blisko 23 milionów złotych. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w obecności Tobiasza Bocheńskiego, wojewody mazowieckiego, parlamentarzystów i samorządowców. Obecna była również Ewa...

czytaj dalej
Powiat przysuski – przyszłość w budowie.

Powiat przysuski – przyszłość w budowie.

Rozmowa ze starostą Marianem Niemirskim o możliwościach rozwojowych powiatu przysuskiego. Ziemia Przysuska – Panie starosto, jako mieszkaniec powiatu zauważam w ostatnim czasie wiele rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych. W samej Przysusze są trzy duże place...

czytaj dalej
Inwestycje gminy Zakrzew w 2022 roku

Inwestycje gminy Zakrzew w 2022 roku

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku opiewają na łączną kwotę 24,5 miliona złotych. Po ośmiu miesiącach mogę z całą pewnością stwierdzić, że zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem – mówi Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew. Jakie są najważniejsze...

czytaj dalej
Powiat Białobrzeski z projektem budżetu na 2023 rok

Powiat Białobrzeski z projektem budżetu na 2023 rok

Koniec każdego roku budżetowego to czas podsumowań i analiz, ale także planów i prognoz na przyszłość. Nie inaczej jest w Powiecie Białobrzeskim, gdzie Zarząd Powiatu przygotował już projekt budżetu na 2023 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu...

czytaj dalej
Ślubowanie najmłodszych strażaków

Ślubowanie najmłodszych strażaków

GMINA TCZÓW. Druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tynicy, w obecności rodziców i członków OSP, po ślubowaniu zostali oficjalnie włączeni w szeregi strażaków - ochotników. W tej podniosłej chwili towarzyszyli im między...

czytaj dalej
Trwa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka

Trwa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka

NOWE MIASTO NAD PILICĄ. Trwa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka. Pomimo presji czasu i zimowej pogody, prace posuwają się naprzód przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na projekt pozyskano dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach rządowego...

czytaj dalej
Jaśniej i oszczędniej w szkole w Goździe

Jaśniej i oszczędniej w szkole w Goździe

Gmina Gózd otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na modernizację oświetlenia Zespole Szkół w Goździe. Już wymieniono 104 lampy w hali sportowej, na korytarzach, a także w...

czytaj dalej
Nowy ambulans dla szpitala w Lipsku

Nowy ambulans dla szpitala w Lipsku

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku otrzymał nowoczesny ambulans typu C marki Ford Transit o wartości blisko 580 tysięcy złotych. Warto nadmienić, że typ C to najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu. To ruchoma jednostka intensywnej...

czytaj dalej
Skip to content