Powiat przysuski otrzymał kolejne środki zewnętrzne, w tym 5 milionów na rozbudowę starostwa

Umowa o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. Umowa podpisana pomiędzy reprezentującym Powiat Przysuski starostą Marianem Niemirskim, a Wojewodą Mazowieckim – Tobiaszem Bocheńskim. Przy podpisywaniu umowy była obecna Sekretarz Powiatu Przysuskiego – Marta Zbrowska. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4 998 742,00 zł.

Dotacja będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa połączona z konieczną rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  W ramach zadania planuje się przebudowę oraz rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego  polegającą na powiększeniu powierzchni biurowych i sal obsługi interesantów, przeniesienie do budynku Starostwa Powiatowego jednostek podległych znajdujących się na terenie miasta Przysucha tj: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Biblioteki  Publicznej i  Biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Inwestycja zakłada również zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i innych projektów  z udziałem mieszkańców  i partnerów powiatu, w tym również przedstawicieli różnych grup społeczno-zawodowych  w powiecie. Jednym z celów inwestycji jest polepszenie standardów zeroemisyjności budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Okres realizacji zadania do 31 grudnia 2024

To druga znakomita wiadomość dla powiatu przysuskiego i jego mieszkańców. Po podpisaniu w dniu 7.10.2023 r. umowy na termomodernizację i montaż odnawialnych źródeł energii dla budynku Szpitala Powiatowego w Przysusze, z dotacją o wartości 13 763 125 zł, dzisiaj kolejne, tym razem pięciomilionowe wsparcie dla naszej społeczności, trafi do budżetu powiatu przysuskiego. Jest to bez wątpienia efekt aktywności i skuteczności w działaniu władz naszego powiatu, za które należą się słowa uznania i podziękowania.

Skip to content