Jak zmieniła się gmina Rzeczniów w ostatnich latach?

Rozwój jest na pewno dla wszystkich widoczny, zostało zrealizowanych wiele inwestycji, poprawiających jakość życia mieszkańców. Rozbudowa dróg, modernizacja szkół i budowa infrastruktury przyszkolnej, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków. Powstały też miejsca rekreacyjne m.in. skwer w Rzeczniowie, a także nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Bardzo mocno zostały doinwestowane jednostki OSP poprzez zakup samochodów strażackich czy modernizację remiz wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Nie tylko inwestycje majątkowe świadczą o poprawie warunków życia naszej społeczności. Na terenie gminy przybywa imprez integracyjnych, w których bierze udział coraz więcej osób. Na szczególną uwagę zasługują coroczne wydarzenia, czyli „Festiwal w Dechę. Zabujaj się w Rzeczniowie”, „Festiwal smaków” oraz Rzeczniowski Rajd Rowerowy, propagujący aktywny i zdrowy styl życia naszych mieszkańców.

Najważniejsza inwestycja w tej kadencji?

Niewątpliwie jest nią modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Wszystko to zapewni odpowiedni standard życia naszych mieszkańców. Sprawnie działająca kanalizacja na naszym terenie i zwiększona liczba mieszkańców, korzystających z nowej oczyszczalni ścieków zapobiega zagrożeniom, wynikającym z zanieczyszczeń przedostających się do środowiska. Realizacja inwestycji ma pozytywny wpływ na komfort życia mieszkańców i w zdecydowany sposób poprawia stan środowiska naturalnego.

Czy budowa gazociągu gminnego też wpłynie na rozwój?

To niezwykle ważna inwestycja, ponieważ umożliwia mieszkańcom korzystanie z dużo bardziej ekologicznego źródła ciepła, daje możliwość rozwoju, w tym również gospodarczego, a także wpływa na komfort życia. Daje możliwość wyboru jednej z alternatyw wymiany pieców węglowych („kopciuchów”). Każdy, kto ma możliwość podłączenia się do nitki gazociągu, może również ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z rządowego programu „Czyste Powietrze”. To bez wątpienia inwestycja, która znacząco poprawi standard życia naszych mieszkańców, a tym samym ograniczy emisję szkodliwych substancji do atmosfery, poprawiając jakość powietrza.

Za kilka dni minie 14 lat jak objąłem po raz pierwszy Urząd Wójta Gminy Rzeczniów. Jednocześnie mija również piąty rok obecnej kadencji. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor służyć naszej społeczności. Cieszę się ogromnie, że poprzez moją pracę dla dobra wspólnego mogę przyczyniać się do rozwoju naszej gminy. W ostatnich latach ten rozwój jest tak duży, że już przyzwyczailiśmy się do wyników różnych rankingów, gdzie niezależne kapituły ogłaszają nas liderami wśród samorządów powiatu, regionu czy województwa. W miniony piątek podczas uroczystej gali w Warszawie otrzymaliśmy kolejny tytuł lidera powiatu.

Dzieląc się z Państwem moją radością i dumą, pragnę serdecznie podziękować Wam za te wszystkie lata współpracy, za Waszą życzliwość i wsparcie, a przede wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.

Karol Burek

wójt gminy Rzeczniów

Skip to content