Rozmach inwestycyjny w Przysusze stał się faktem. Jest budowany praktycznie od nowa stadion miejski z obiektami towarzyszącymi, coraz bardziej atrakcyjnie wygląda nowy budynek starostwa powiatowego, rosną gmachy sądu i prokuratury, o które pan tak intensywnie zabiegał. Skąd takie przyspieszenie?

Jeżeli chodzi o stadion, to żeby nie było żadnych niedomówień, pragnę wyraźnie podkreślić, że to nie nasza inwestycja, tylko miejska. Niemniej jednak mieszkańcy Przysuchy prosili mnie osobiście, abym dołożyć wszelkich starań i pomógł panu burmistrzowi w zdobyciu środków finansowych. Swojego zobowiązania w tej sprawie dotrzymałem i wsparłem działania władz miasta, a jak widać po efekcie – bardzo skutecznie. Nie ukrywam, że ja cieszę się z całym środowiskiem sportowym w naszym powiecie wreszcie powstaje. Jeżeli chodzi o budynek starostwa – to będzie oddany w terminie. Poprawią się warunki zarówno dla naszych Petentów, jak również dla pracowników. Mamy teraz dość trudny okres, ale trzeba go przetrwać, żeby było lepiej. Budowa sądu, która jest realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, również przebiega zgodnie z harmonogramem. Pragnę to podkreślić, że starania o ta inwestycję trwały od kilkunastu lat, a jej realizacja bardzo znacząco wzmocni naszą lokalną społeczność.

Inwestycje wymagają pieniędzy. Jak wygląda projekt budżetu powiatu przysuskiego na 2024 rok?

To największy pod względem wielkości projektu budżetu naszego powiatu. W mojej ocenie jest to projekt realny, bezpieczny i w pełni wykonalny. Zakłady on po stronie dochodów ponad 150 mln zł., z czego ponad 50 mln zł. jest przeznaczona na inwestycje. Potwierdza to bardzo dużą dynamikę inwestycyjną, co bardzo nas cieszy. Wierzę, że zostanie w przedłożonym kształcie uchwalony przez radę powiatu na najbliższej sesji w grudniu, a my będziemy w stanie go w pełni zrealizować. Budżet gwarantuje wszystkim jednostkom powiatowym spokojnie finansowanie, a więc wejdziemy w 2024 r. z pełnym zabezpieczeniem finansowym powiatu i z dużą dynamiką inwestycyjną. Oprócz już wymienionych, będziemy budować i remontować drogi powiatowe, zaczniemy budowę Branżowego Centrum Umiejętności w Przysusze za 12 mln zł, będzie trwała przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Lipinach opierająca się na utworzeniu kampusu szkoleniowego dla kandydatów do służb mundurowych za blisko 6 mln zł., będziemy realizować również szeroki zakres działań proekologicznych za ponad 20 mln i społecznych, jak robimy to od dawna. Kiedy rozpoczynałem swoją pracę w Przysusze, w 2002 r., budżet powiatu wynosił ok. 40 mln zł. Każdy wzrost wielkości budżetu bardzo mnie cieszy, ponieważ na poziomie samorządu tylko w ten sposób możemy coś tu zrobić i poprawiać warunki życia ludziom, których naszym najświętszym obowiązkiem jest wspierać. Tylko poprzez poprawę jakości infrastruktury będziemy tworzyć warunki zachęcające do życia w naszej małej ojczyźnie. Bez pieniędzy byśmy tego nie mogli zrobić. Ostatnie lata to bardzo dobry czas dla powiatu, który bardzo dobrze oceniam.

Jak Pan ocenia mijający, 2023 r. dla samorządu powiatowego w Przysusze?

W mojej ocenie rok 2023 był, a właściwie ciągle jeszcze jest jednym z najlepszych w mojej całej samorządowej pracy. To był bez wątpienia rok realizacji wielkich projektów nie tylko tych realizowanych, ale również tych, których realizacja jest przygotowywana i rozpocznie się w najbliższych miesiącach, a na których realizację już teraz mamy podpisane umowy już teraz. Było to również rok bardzo intensywny politycznie. Mamy za sobą wybory parlamentarne, w których wystartowała nasza Pani Sekretarz. Chcę Państwa poinformować, że osiągnęła znakomity wynik. To jest wielki sukces. W czasie swojego pierwszego startu do parlamentu i na 63 komisje wyborcze w powiecie wygrała we wszystkich 63 komisjach. Takiego kandydata jeszcze nie było w powiecie przysuskim. Myślę, że przed Panią Martą jest wielka perspektywa polityczna. Mam nadzieję z tego skorzysta.

Marian Niemirski

starosta przysuski

Skip to content