W Starostwie Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa na realizację zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach”.

Umowę podpisali Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kamila Banasia oraz współwłaściciel firmy Wojtpol Tadeusz Wojtysiak jako wykonawca zadania. To ważna inwestycja nie tylko dla nauczycieli i uczniów SOSW, ale również dla mieszkańców okolicznych bloków i pracowników Szpitala, ponieważ w ramach prac budowlanych powstanie również chodnik, o który zabiegali. To kolejne istotne zadanie, które obecny Zarząd Powiatu realizujemówił starosta Krzysztof Wolski. Wartość prac to 1.296.000,00 zł, z tego 519.168,00 zł to środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetu państwa, kolejne 297.850,00 zł to środki finansowe pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, natomiast 478.982,00 zł to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Skip to content