8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR wraz z adaptacją pomieszczeń.

Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać tak duże środki na poprawę jakości leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Mamy świadomość trudności związanych z pracą SOR-u. To dofinansowanie daje gwarancję na poprawę usług medycznych. – powiedział Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia.

To pierwszy fundusz celowy z tak dużą alokacją przeznaczoną na służbę zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków, a tym samym zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów przebywających na SOR oraz jakości i szybkości udzielanych im świadczeń zdrowotnych.

Skip to content