Aby została podjęta decyzja o utworzeniu nowej jednostki, władze samorządowe Nowego Miasta nad Pilicą musiały wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej podjąć wiele ważnych decyzji.

Po stronie samorządu były np. projekty infrastruktury drogowej, projekty sieci kanalizacji do jednostki wojskowej, projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków i unowocześnienia stacji uzdatniania wody, które będą w stanie obsłużyć nie tylko większą liczbę mieszkańców, ale także jednostkę wojskową. Zostały też wprowadzone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, dotyczące m.in. terenu wokół jednostki. Po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej było m.in. pełne opracowanie infrastruktury komunikacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, projektów budowlanych, przyłączy energetycznych i wiele innych.

„Jesteśmy wdzięczni Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za ogłoszenie decyzji
o utworzeniu 8. Dywizji Zmechanizowanej. Tą decyzją zwiększa Pan bezpieczeństwo
nie tylko naszych mieszkańców, ale również całej polskiej społeczności oraz przyczynia się do rozwoju naszego miasta i całej gminy. Wszystkim niedowiarkom udowodniliśmy, jak bardzo się mylili. Pokazaliśmy wszystkim tym, którzy kładli nam kłody pod nogi,
że ciężką pracą i uporem oraz dobrą współpracą można osiągnąć tak złożony cel, który dla naszych poprzedników był nieosiągalny. Tym działaniom patronowali również nasi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ziemi radomskiej na czele z Panem Marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Bardzo dobra współpraca samorządu Nowego Miasta nad Pilicą z Ministerstwem Obrony Narodowej została również zauważona przez Pana Ministra, który podczas swojego przemówienia podkreślił kilkukrotnie ten fakt. Przyczyniło się to także do powstania tej jednostki. Upór w działaniu Burmistrza, Radnych Miejskich na czele z Przewodniczącym Tomaszem Pietruchą oraz Radnych Powiatowych: Anny Steczkowskiej i Pawła Iwanickiego przełożył się realnie na ten sukces.

W 2022 roku ze wzruszeniem uczestniczyliśmy w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych naszego batalionu na Placu Ojca Honorata Koźmińskiego – Patrona naszego miasta. Z jeszcze większym wzruszeniem będziemy pewnie uczestniczyć w przysiędze żołnierzy nowopowstałej 8. Dywizji Zmechanizowanej już na placu apelowym tej jednostki.” – czytamy na stronie internetowej samorządu Nowego Miasta nad Pilicą.

Przez lata naszej kadencji podjęliśmy się trudnego działania jakim było przywrócenie jednostki wojskowej w Nowym Mieście nad Pilicą. Kibicowało nam w tych działaniach wielu mieszkańców. Spotykaliśmy się z wyrazami poparcia z Państwa strony. Trzymaliście kciuki za realizację tego celu. Dzień 3 listopada okazał się zwieńczeniem tych starań i kamieniem milowym w historii Nowego Miasta nad Pilicą.

Mariusz Dziuba

burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą

Skip to content