Powiat Białobrzeski we współpracy z Gminą Białobrzegi zakończył kolejną inwestycję. Odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych”. Wykonawcą tej inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, była spółka Patent Bud.  

W trakcie prac budowlanych powstała nowa droga wewnętrzna wokół budynku, zapewniająca łatwy dostęp do placówki. Dodatkowo, z myślą o wygodzie pacjentów, osób z niepełnosprawnością oraz pojazdów ratownictwa medycznego, został powiększony obszar miejsc postojowych.

– Cel, który udało się osiągnąć był oczekiwaniem wielu mieszkańców Gminy Białobrzegi oraz Powiatu Białobrzeskiego, a także lekarzy, pracowników oraz pacjentów Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. W chwili obecnej zagwarantowaliśmy komfortowe warunki poruszania się wokół budynku poprzez zastąpienie starej, nierównej nawierzchni masą asfaltową. Wybudowaliśmy także nowe zatoki postojowe wzdłuż drogi wewnętrznej – mówi starosta Sylwester Korgul.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 921 864,09 złotych, a środki na ten cel pochodziły zarówno ze środków własnych Powiatu Białobrzeskiego (770 552,69 zł), jak i Gminy Białobrzegi (151 311,40 zł). Część drogi dojazdowej została zrealizowana w ramach zawartego porozumienia z podmiotami prywatnymi.

– To inwestycja, która przyczyniła się do poprawy warunków obsługi pacjentów oraz ułatwiła dostęp do placówki medycznej dla wszystkich mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i cierpliwość w trakcie realizacji tego projektu. Jesteśmy przekonani, że nowa przestrzeń przyniesie korzyści dla całej lokalnej społeczności – dodaje wicestarosta białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk.

Skip to content