Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking „Liderzy Inwestycji”. Porównano, ile pieniędzy samorządy wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022.

Powiat lipski pod względem wysokości wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku zajął 108 miejsce w kraju (23 miejsce w województwie mazowieckim), co daje znaczny awans w porównaniu do rankingu Liderzy 2017-2019, kiedy powiat lipski w skali kraju plasował się na 239 pozycji) Zdecydowała o tym kwota 272,73 złotego na głowę.

Tylko w tym roku na inwestycje drogowe w całym powiecie lipskim przeznaczono ponad 25 mln zł. Warto zaznaczyć, że Powiat Lipski otrzymał dofinansowanie w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR na przebudowę dróg powiatowych w przyszłym roku.

Ulepszenie jakości życia mieszkańców dotyczy również służby zdrowia. W ciągu kilku ostatnich lat w lipskim szpitali otwarto nowoczesną pracownię rentgenowską. Jednostkę wyposażono w tomograf komputerowy, nowoczesny ambulans, zakupiono inne wyposażenia i sprzęty medyczne do wyremontowanych komórek organizacyjnych szpitala.

W tym roku Powiat Lipski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Przewidywana wartość inwestycji to 3 mln zł.

Dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych, nasz Powiat oferuje wsparcie dla osób potrzebujących w różnym wieku, stanie zdrowia i przystosowania społecznego. Dlatego między innymi powstała zupełnie nowa jednostka – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lipsku oferująca wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Trwa budowa trzech Domów Dziecka wraz z budynkiem administracyjnym w Lipsku.

Patrząc na dynamicznie i sukcesywnie rozwijający się Powiat Lipski, śmiało można powiedzieć, że obrana przez obecne władze strategia zrównoważonego rozwoju, konsekwencja i spójność działań przynoszą znakomite efekty. Powiat Lipski rozwija się w zrównoważony sposób na wszystkich płaszczyznach. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać dynamikę i tempo tego rozwoju.
Sławomir Śmieciuch

starosta lipski

Skip to content