Obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości w Kozienicach

Obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości w Kozienicach

11 listopada w Kozienicach odbyły się coroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je uroczystość na cmentarzu parafialnym, gdzie po modlitwie odmówionej przez księdza dziekana Władysława Sarwę, proboszcza parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach, w...

DWIE DŁUGO WYCZEKIWANE DROGI W POWIECIE KOZIENICKIM ODDANE DO UŻYTKU

W powiecie kozienickim znajduje się ponad 293 km dróg powiatowych. Każdego roku samorząd Powiatu Kozienickiego stara się pozyskiwać środki finansowe, aby budować, przebudowywać oraz modernizować drogi, których jest zarządcą. Dzięki staraniom Starosty Kozienickiego...
Nowe boisko przy SOSW w Kozienicach

Nowe boisko przy SOSW w Kozienicach

W Starostwie Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa na realizację zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach”. Umowę podpisali Starosta...
OSIEM MILIONÓW ZŁ DLA SOR SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

OSIEM MILIONÓW ZŁ DLA SOR SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SOR oraz pracowni...
Skip to content