W powiecie kozienickim znajduje się ponad 293 km dróg powiatowych. Każdego roku samorząd Powiatu Kozienickiego stara się pozyskiwać środki finansowe, aby budować, przebudowywać oraz modernizować drogi, których jest zarządcą. Dzięki staraniom Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego we wrześniu br. udało się zakończyć dwie kolejne już w tym roku inwestycje drogowe.

21 września na terenie gminy Sieciechów oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Nagórniku. Remont obejmował odcinek o dł. 990 m. Wartość inwestycji to 1.743.894,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 1.656.699,30 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 87.194,70 zł.

W otwarciu inwestycji wzięli udział Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, Senator RP Stanisław Karczewski, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz Guba oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego.

Kolejnego dnia, 22 września na terenie gminy Grabów nad Pilicą odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej o dł. 2,75 km w miejscowości Kępa Niemojewska. Wartość inwestycji to 3.661.643,58 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 3.478.561,40 , natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 183.082,18 zł.

W otwarciu drogi wzięli udział: Senator RP Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm RP Marek Suski i Radosław Fogiel, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego.

Wydarzenie zgromadziło również liczne grono mieszkańców, którzy nie ukrywali swojego zadowolenia, podkreślając, iż na remont drogi czekali ponad 40 lat.

Parlamentarzyści podkreślali wzorową współpracą pomiędzy Rządem a Samorządem Powiatu Kozienickiego i Gmin powiatu. Pogratulowali również zaangażowania i determinacji Staroście Krzysztofowi Wolskiemu, który z niegasnącym zapałem dba o dobro mieszkańców powiatu kozienickiego, poprzez zdobywanie kolejnych dofinansowań rządowych.

Starosta z kolei podziękował parlamentarzystom PiS ziemi radomskiej za wsparcie i przychylność, na które zawsze może liczyć Zarząd Powiatu Kozienickiego.

Skip to content