Sukces Festiwalu Ikony Wolności

Sukces Festiwalu Ikony Wolności

Pokazać, jak pracować dla dobra Polski, a w godzinie próby walczyć w Jej obronie –  taka idea przyświecała sierpniowemu Festiwalowi Ikony Wolności, przygotowanemu przez Powiatowy Instytut Kultury. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców...
Skip to content