DWIE DŁUGO WYCZEKIWANE DROGI W POWIECIE KOZIENICKIM ODDANE DO UŻYTKU

W powiecie kozienickim znajduje się ponad 293 km dróg powiatowych. Każdego roku samorząd Powiatu Kozienickiego stara się pozyskiwać środki finansowe, aby budować, przebudowywać oraz modernizować drogi, których jest zarządcą. Dzięki staraniom Starosty Kozienickiego...
Skip to content