Tak rząd wspiera samorządy w regionie radomskim. W dwóch naborach funduszu polski ład do powiatów, miast i gmin trafił 1 miliard 246 milionów 539 tysiące złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład został wprowadzony został w życie po światowej pandemii COVID-19, aby zminimalizować negatywne skutki związane z wyhamowaniem produkcji, handlu i usług, a jednocześnie pobudzić aktywność proinwestycyjną. Z kolei Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Takiego zaangażowania państwa w rozwój lokalnej infrastruktury samorządowej nie było jeszcze nigdy. 

Sprawdź ile dostała twoja gmina czy miasto i na co zostaną wydane pieniądze

Kluczowym filarem Polskiego Ładu jest Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, na który w pierwszym naborze ze środków krajowych przewidziano blisko 24 miliardy złotych. Tak olbrzymie pieniądze przeznaczono na wsparcie budowy i modernizacji dróg, szpitali, czy obiektów użyteczności publicznej. Samorządy mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 95 procent bezzwrotnego dofinansowania. Tak wielkie wsparcie sprawiło, że wiele powiatów, miast i gmin przypomina obecnie wielkie place budowy. Budowane są głównie nowe odcinki dróg lokalnych, a także kanalizacje sanitarne i wodociągi. 

Ile dla regionu?

Dla całego regionu radomskiego z pierwszego naboru przeznaczono ponad pół miliarda złotych, a dokładnie ponad 582 miliony. Najwięcej, bo aż 76 milionów otrzymał Radom na przebudowę ulicy Warszawskiej. Bardzo duże pieniądze trafiły również do Grójca (24 miliony). Powiat białobrzeski otrzymał ponad 14 milionów, a powiat przysuski 17 milionów. Szerokim strumieniem w ramach Polskiego Ładu płyną też środki do gmin. Kozienice otrzymały prawie 15 milionów, a Zwoleń – 9,5 miliona. Praktycznie każda gmina, która ubiegała się o wsparcie, otrzymała od kilku do kilkunastu milionów złotych.

Rekordowe wsparcie

Rządowy Fundusz Polski ład nie kończy się tylko na jednym naborze, który został rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku. Niedawno ogłoszono wyniki drugiego naboru, w którego ramach samorządy z całego regionu otrzymały blisko 664 milionów złotych. Miasto Radom dostało kolejne 65 milionów złotych, tym razem na przebudowę wiaduktu na ul. Żeromskiego jako węzła komunikacyjnego powstającego lotniska pasażerskiego na Sadkowie. Kolejne powiaty i gminy od kilkunastu do kilku milionów złotych. Na co konkretnie przeznaczą te pieniądze? Podajemy szczegółową listę inwestycji.

 

– Polski Ład to wielki program inwestycyjny. To nasze krajowe środki, dzięki którym budżet państwa realnie stymuluje proces rozwoju gospodarczego regionów i pojedynczych miast czy gmin, zwłaszcza tam, gdzie są dysproporcje cywilizacyjne. Tworzymy również fundusz polskich inwestycji, to kolejne, nawet większe pieniądze, niż te z Unii Europejskiej. Przypomnę, że d
o Radomia już wcześniej trafiło 30 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i było to najwyższe jednorazowe dofinansowanie w całej Polsce. Z kolei w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, do
Radomia oraz gmin powiatu radomskiego trafiły 33 miliony, a do wszystkich powiatów i gmin z całego regionu około 90 milionów złotych. Tak wygląda nasz program wsparcia, jakiego nie podjął się i nie wykonał żaden rząd w 30-letniej historii samorządów, które – zdaniem opozycji – są jakoby pozbawiane funduszy. Na pewno docenią to mieszkańcy, którzy najlepiej wiedzą jak i za czyją przyczyną ich otoczenie zmienia się na lepsze.
Marek Suski

Poseł

– Założenia projektu Polski Ład były takie, aby zmienić Polskę. W dużym elemencie ukierunkowane jest to na poprawę infrastruktury. Drogi i dobra komunikacja pomiędzy różnymi ośrodkami są bardzo ważne. Dziś po 30 latach istnienia samorządów, jeżdżąc obecnie po Polsce i po naszych lokalnych drogach, z coraz większą satysfakcją dostrzegam, że nasze drogi w niczym już nie ustępują tym na Zachodzie. W Polskim Ładzie chodziło nam jeszcze o to, aby nawiązała się szczera współpraca pomiędzy samorządami. Budowa dróg jest tego doskonałym przykładem, gdzie wspólne wysiłki podejmują powiaty oraz samorządy miejskie i gminne.

Stanisław Karczewski

Senator

– W całym regionie przybywa inwestycji, realizowanych ze środków, przekazywanych samorządom przez rząd Mateusza Morawieckiego, czy to z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych. W wielu gminach, jak chociażby: Jedlińsk, Stromiec, Iłża, Jastrząb powstały ostatnio bezpieczne drogi, często w takich miejscach, gdzie dotąd były tylko trakty gruntowe. Dla wielu powiatów regionu radomskiego to prawdziwe ożywienie, w powiecie radomskim, Programy przygotowane i wprowadzone w życie przez rząd PiS realnie pomagają samorządom w inwestycjach drogowych, infrastrukturalnych, komunalnych i wielu innych, które przez wiele lat były odkładane na później z braku wystarczającego wsparcia finansowego spoza budżetu miasta czy gminy.

Anna Kwiecień

Poseł

Podczas podróży po regionie odwiedzam wiele samorządów i wszędzie widać, że są realizowane rozmaite inwestycje. Świadczą o tym liczby: W ramach pierwszej tury Polskiego Ładu Zwoleń i powiat zwoleński otrzymały ponad 20 milionów złotych. W Zwoleniu powstaje również nowoczesny stadion, do którego realizacji zobowiązał się podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Andrzej Duda. Gmina Przytyk otrzymała prawie 10 milionów złotych na rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Kozienice i powiat kozienicki otrzymały wsparcie w wysokości blisko 30 milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej. Z kolei samorząd Gminy Rzeczniów otrzymał wsparcie na budowę kanalizacji w kwocie 10 milionów złotych.

Andrzej Kosztowniak

Poseł

– Podpisaliśmy umowę na przebudowę aż 15 odcinków dróg. Inwestycje te będą finansowane w ramach rządowego Programu Polski Ład. Dzięki temu blisko 9 kilometrów dróg gminnych zostanie wybudowanych i przebudowanych. Mam nadzieję, że będą długo służyły naszym mieszkańcom a tym samym poprawią jakość życia. Wartość prac oszacowana została na ponad pięć milionów złotych z czego 95 procent do rządowe dofinansowanie.

Krzysztof Sobczak

wójt gminy Wieniawa

– W pilotażowym naborze do programu Polskich Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Jedlnia-Letnisko otrzymała 8,5 miliona złotych na budowę stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica. Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mieli zapewniony dostęp do wody, szczególnie w okresie letnim. W drugim naborze, który wkrótce ma zostać ogłoszony skupimy się na budowie kanalizacji.  Dziękuję panu premierowi Mateusz Morawiecki oraz parlamentarzystom PiS na czele z Markiem Suskim za dofinansowanie dla naszego samorządu.

Piotr Leśnowolski

burmistrz Jedlni–Letnisko

Skip to content