II nabór dla regionu radomskiego – łącznie 663 818 722,98 zł

MIASTO RADOM – 65 000 000 – Dofinansowanie do przebudowy wiaduktu na ul. Żeromskiego w ramach poprawy układu komunikacyjnego w otoczeniu lotniska.

POWIAT GRÓJECKI 12 392 069,11 – Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu. 

BELSK DUŻY 5 400 000 – rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach. 

BŁĘDÓW 9 000 000 – budowa kompleksu sportowego w Wilkowie Drugim. 

CHYNÓW 5 000 000– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania. 

GOSZCZYN 4 250 000 – budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Goszczyn. 

MIASTO I GMINA GRÓJEC  5 000 000– rozbudowa i przebudowa szkoły w Lesznowoli. 

JASIENIEC 7 200 000 – projekt i budowa sali gimnastycznej na terenie szkoły w Zbroszy Dużej. 

MOGIELNICA 4 737 288,94 – przebudowa drogi gminnej Kaplin – Borowe. 

NOWE MIASTO NAD PILICĄ 9 984 506,855 654 749,95 – rozbudowa targowiska miejskiego; 4 329 756,90 – rozbudowa i przebudowa zespołu edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary. 

PNIEWY 9 500 000 – budowa i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej. 

WARKA 5 000 000 – przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej. 

POWIAT BIAŁOBRZESKI 12 125 000: 4 050 000 – modernizacja budynków użyteczności publicznej; 8 075 000 – przebudowa dróg powiatowych. 

MIASTO I GMINA BIAŁOBRZEGI 10 355 000 – przebudowa dróg na terenie miasta i gminy. 

WYŚMIERZYCE 9 250 000: 4 750 000 – przebudowa dróg miejskich; 4 500 000 – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

PROMNA 5 130 000: 2 250 000 – przebudowa budynku w Biejkowie na dom seniora; 1 800 000 zł – budowa infrastruktury kulturalnej; 1 080 000 – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. 

STARA BŁOTNICA 11 000 000: 3 500 000 – modernizacja budynku szkoły w Starych Sieklukach; 3 000 000 – budowa kanalizacji sanitarnej; 4 500 000 – przebudowa dróg gminnych. 

STROMIEC 11 125 000: 2 375 000 – przebudowa drogi gminnej Bobrek – Nętne; 4 950 000 – budowa Domu Kultury w Stromcu, 3 800 000 –  przebudowa drogi Pietrusin – Stara Wieś. 

RADZANÓW 6 090 000: 4 740 000 – budowa sieci wodociągowej; 1 350 000 – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

POWIAT PRZYSUSKI 16 398 000: 11 400 000: rozbudowa drogi powiatowej Wólka Magierowa- Brzeski – Klwów, 4 998 000 –  modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach. 

BORKOWICE 4 985 000– rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie. 

MIASTO I GMINA PRZYSUCHA 10 981 300 – budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze. 

GIELNIÓW 8 613 798,75 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka. 

KLWÓW 5 000 000 – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

ODRZYWÓŁ 4 724 911 – modernizacja dróg gminnych. 

POTWORÓW 9 500 000 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec. 

RUSINÓW 1 350 000 – remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu. 

WIENIAWA 8 934 300 – termomodernizacja, montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w PSP w Wieniawie

POWIAT KOZIENICKI 15 770 000 – budowa i przebudowa 6 dróg powiatowych na terenie powiatu. 

MIASTO I GMINA KOZIENICE 10 498 500 – budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie gminy. 

GARBATKA – LETNISKO  9 500 000 – przebudowa i modernizacja dróg gminnych Garbatka Północ. 

GŁOWACZÓW 10 117 500: 6 080 000 – budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych, 4 037 500 – budowa ul. Górnej, przebudowa ul. 11 Listopada, budowa dróg w Sewerynowie i Bobrownikach. 

GNIEWOSZÓW 9 927 500: 3 325 000 – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Regów Stary, 6 602 500 zł – przebudowa dróg gminnych. 

GRABÓW NAD PILICĄ 4 750 000 – modernizacja dróg gminnych w Broncinie i Grabowie Nowym. 

MAGNUSZEW 4 410 000 – rozbudowa infrastruktury kulturalno – historycznej. 

SIECIECHÓW 9 195 841,50: 4 750 000 – budowa, przebudowa i remont dróg w miejscowościach Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów; 1 785 841,50 – modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach Starych; 2 660 000 – modernizacja oczyszczalni ścieków w Zajezierzu.

POWIAT SZYDŁOWIECKI 17 000 000 – rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu. 

SZYDŁOWIEC 9 999 700 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu. 

CHLEWISKA 5 000 000 – budowa wodociągu w Pawłowie. 

OROŃSKO 4 750 000 – przebudowa ulic Osiedlowej, Dworskiej i Cichej oraz drogi gminnej w Orońsku.

 JASTRZĄB 8 900 0006 650 000 – termomodernizacja i modernizacja czterech hydroforni, budowa wodociągów oraz budowa studni głębinowej w Śmiłowie; 2 250 000 – budowa infrastruktury sportowej nad zalewem w Jastrzębiu oraz budowa siłowni plenerowej w Lipienicach.

MIRÓW 6 543 000: 6 120 000 – budowa Gminnego Domu Kultury w Mirowie; 423 000 – budowa hali sportowej w Zbijowie Dużym.

POWIAT ZWOLEŃSKI 14 915 000:  3 515 000 – przebudowa drogi powiatowej Odechów – Sienno – Ostrowiec Św.; 3 800 000 – termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, 7 600 000 – przebudowa dróg powiatowych. 

MIASTO I GMINA ZWOLEŃ 9 929 776,53 – a przebudowę sieci dróg w gminie Zwoleń. 

KAZANÓW 5 000 000 – przebudowa dróg gminnych. 

POLICZNA 8 500 000 – budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie. 

PRZYŁĘK 3 081 000: 1 139 000 – przebudowa drogi gminnej miejscowości Ławeczko Stare; 1 093 000 – przebudowa drogi w miejscowości Ignaców; 849 000 – przebudowa budynku OSP w Łagowie. 

TCZÓW 9 994 000: 4 940 000 – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków; 2 546 000 – termomodernizacja sali sportowej przy szkole w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii; 2 508 000 – przebudowa dróg gminnych.

Powiat LIPSKI 15 675 000: 10 925 000 – przebudowa 2 dróg powiatowych wraz z budową mostu na rzece Krępiance; 4 750 000 –  przebudowa 2 dróg powiatowych. 

MIASTO I GMINA LIPSKO 9 999 800: 4 750 000 – budowa wodociągów północno – zachodniej części gminy Lipsko; 1 999 800 – budowa i modernizacja infrastruktury sportowej; 3 250 000 – rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika wodnego. 

SOLEC NAD WISŁĄ 9 470 000: 2 550 000 – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, 1 970 000 – przebudowa budynku Ratusza Miejskiego; 5 250 000 – przebudowa infrastruktury drogowej (II etap).

CHOTCZA 7 045 0001 045 000 zł – wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i radiowego odczytu wodomierzy; 2 850 000 – przebudowa dróg gminnych; 3 150 000 – poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy. 

CIEPIELÓW 8 207 700: 3 150 000 – budowa mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach: Chotyze, Kałków, Stary Ciepielów, Wielgie, Pcin; 3 825 000 – rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem; 1 232 500 zł – dostosowanie budynku przychodni dla potrzeb szkoły podstawowej. 

RZECZNIÓW 11 000 000: 3 000 000 – budowa kanalizacji w gminie (II etap); 4 600 000 – przebudowa i modernizacja dróg gminnych; 2 400 000 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie. 

SIENNO 9 980 000: 1 980 000 – przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie; 5 500 000 – przebudowa budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej; 2 500 000 – budowa kanalizacji na terenie gminy.

POWIAT RADOMSKI 15 200 000: 10 200 000 – modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej; 5 000 000  – modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

GÓZD  14 895 000: 1 425 000 – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej; 8 550 000 – budowa kanalizacji w miejscowości Kłonów; 4 920 050 – przebudowa dróg gminnych. 

MIASTO I GMINA IŁŻA 10 825 500: 2 676 500 – termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych; 3 769 000 – budowa oświetlenia ulicznego; 4 380 000 – przebudowa i remont dróg gminnych. 

JASTRZĘBIA 4 740 000 – budowa kanalizacji sanitarnej. 

JEDLIŃSK  10 388 000: 4 205 000 – wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe; 5 224 000 – remonty odcinków dróg gminnych; 959 000 – zakup i dostawa autobusu szkolnego dla Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli. 

JEDLNIA – LETNISKO 9 500 000 – modernizacja dróg gminnych miejscowościach Sadków oraz Jedlnia-Letnisko. 

KOWALA 9 880 758,44  – Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Trablice. 

GMINA PIONKI 5 700 000 – budowa kanalizacji w miejscowości Januszno.

MIASTO PIONKI 10 890 471,86: 6 048 250,30 – budowa Alei Jagiellońskiej; 4 842 221, 56 zł – budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zakładowej. 

PRZYTYK 8 075 000: 5 225 000 –  przebudowa dróg gminnych; 2 850 000 – rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

MIASTO I GMINA SKARYSZEW 4 987 500 – budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie. 

WIERZBICA 10 935 000: 8 100 000 – rozbudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem; 1 700 000 – przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole; 1 135 000 – przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców dla Osiedla w Wierzbicy. 

WOLANÓW 11 488 000: 7 956 000 – budowa hali sportowej i dwóch boisk; 3 532 000 – wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy oraz termomodernizacja budynku szkoły w Mniszku.

ZAKRZEW 9 025 000 – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.

Skip to content