Skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Żeromskiego było przebudowywane od końca lutego. Powstała tam sygnalizacja świetlna, bezpieczne pasy ruchu do skrętów, a całe skrzyżowanie i przejścia dla pieszych zostały doświetlone. Stworzono też nowe, dodatkowe przejście dla pieszych. – Efekt końcowy robi wrażenie, a zwłaszcza czyni to skrzyżowanie o wiele bezpieczniejszym – ocenia Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta białobrzeski. Całość skrzyżowania wraz z częścią drogi krajowej została pokryta nową nakładką asfaltową, która została uzupełniona oznakowaniem poziomym. Prace drogowe objęły także przebudowę instalacji deszczowej i kanalizacyjnej. Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez Powiat Białobrzeski, Gminę Białobrzegi oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dofinansowanie na realizację zostało pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny do inwestycji o wartości prawie 1 miliona złotych zapewniła Rada Powiatu Białobrzeskiego oraz Rada Miasta i Gminy Białobrzegi.

Skip to content