W Młodocinie Większym w gminie Wolanów z udziałem Agaty Kornhauser Dudy, małżonki Prezydenta, a także z udziałem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, odbyła się lekcja bezpieczeństwa dla osób starszych w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego”. 

Projekt GITD jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia: kierowców, pieszych i rowerzystów. – Z ogromną radością powitałam ten nowy projekt, ponieważ my wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, niezależnie od wieku i niezależnie od stanu zdrowia – mówiła Pierwsza Dama. – Rzeczą zupełnie naturalną jest fakt, że z wiekiem, ale też ze względu na stan zdrowia, nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, zmienia się nasza percepcja i czas reakcji. Ważne żebyśmy byli tego świadomi, ale także ważna jest nasza wiedza na temat przepisów, zwłaszcza, że przepisy się zmieniają, więc warto być na bieżąco – podkreśliła, rozpoczynając spotkanie. Małżonka Prezydenta już kilkukrotnie uczestniczyła w lekcjach bezpieczeństwa skierowanych do dzieci i młodzieży, zarówno podczas zajęć w szkołach, jak i on–line. Honorowym patronatem objęła też konkurs GITD dla młodzieży szkolnej promujący bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

Rozmawiano nie tylko o wpływie kondycji kierującego na bezpieczeństwo jazdy, ale również o nowych przepisach i najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i projekcji graficznych przedstawiono m.in. zasady tworzenia korytarzy życia, zachowania się pojazdów na drodze przy różnej prędkości i w różnych warunkach atmosferycznych, a także zasady obowiązujące pieszych.   
– Chcemy żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno piesi, rowerzyści, kierowcy – niezależnie od wieku – znali przepisy ruchu drogowego. Wierzę, że państwo jesteście bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego, ale warto tę wiedze ugruntować, tym bardziej, że dziś seniorzy to bardzo aktywna grupa społeczna – zwrócił uwagę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W Młodocinie Większym podkreślono, że działania Inspekcji Transportu Drogowego, oprócz waloru edukacyjnego, wpływają również na aktywizację środowiska seniorów. W Młodocinie Większym, seniorzy aktywnie spędzają czas w nowo wyremontowanej siedzibie Klubu Seniora +, uczestnicząc w różnorodnych projektach. Po części oficjalnej Agata Kornhauser–Duda rozmawiała z członkami klubu o ich codzienności, podejmowanych aktywnościach czy rozwoju polskiej wsi. (GITD, info własna). 

Skip to content