W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku nastąpiło wręczenie podziękowań dla delegacji powiatu lipskiego, biorącej udział w Dożynkach Wojewódzkich, które w tegorocznej edycji odbyły się w miejscowości Lelis koło Ostrołęki. Podziękowania otrzymały również osoby promujące powiat lipski w różnych działaniach.

Organizacja i przebieg tegorocznych Dożynek Wojewódzkich, na tak wysokim poziomie, zawdzięczamy naszym reprezentantom: starościnie dożynek – Małgorzacie Szymańskiej, staroście dożynek – Michałowi Kawałkowi, KGW Tymienianki, które uwiło piękny wieniec dożynkowy i Markowi Studniarzowi, który przygotował dwa wspaniałe bochenki chleba.

Podczas wydarzenia zostały wręczone podziękowania wystawcom koni – Beacie Treli oraz Pawłowi Gozdurowi, którzy godnie reprezentowali powiat lipski podczas 62 Wystawy – Sprzedaży Ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty dniu 24 września 2022 r. w Chronówku.

Podziękowanie otrzymał Jacek Witkowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Solca nad Wisłą za promocję i zaangażowanie w organizację takich wydarzeń, jak: Festiwal Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą oraz Wielkie Królewskie Regaty Wiślane, które są wizytówką Solca nad Wisłą i całego powiatu lipskiego.

Podziękowanie otrzymał również Zbigniew Trysiński, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku za prowadzone w jednostce działania: wykłady, warsztaty czy wystawy historyczne, które stanowią doskonałe uzupełnienie programów edukacyjnych i uzupełniają uczniom wiedzę o dziejach, tradycjach i kulturze regionu. Po wręczeniu podziękowania KGW Tymienianki umiliło zebranym czas, prezentując dwa utwory ludowe.

Skip to content