Potrzebne światła na „dwunastce”

Mieszkańcy części gminy Zakrzew, która sąsiaduje z Radomiem od strony Cerekwi w godzinach szczytu mają duże problemy z włączeniem się do ruchu z ulicy Wapiennej w Wolanowską, która jest częścią krajowej “dwunastki. Wójt Leszek Margas zaproponował, aby zainstalować tam sygnalizację świetlną, ale miasto nie ma tego w planach. Szansą na zmiany mogą być rządowe środki z Polskiego Ładu.

Wójt gminy Zakrzew, w odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców takich miejscowości, jak: Cerekiew, Zatopolice, Golędzin, Młódnice czy Domaniów zwrócił się z pismem do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Zaproponował wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną tak, aby umożliwić bezpieczne i płynne włączenie się do ruchu pojazdów, poruszających się w kierunku Radomia.

„Skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Radomia. Bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na ul. Wolanowskiej, będącej ciągiem drogi krajowej numer 12, wręcz uniemożliwia włączenie się do ruchu, często powoduje bardzo duże korki na ul. Wapiennej i niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu użytkowników ruchu drogowego.” – napisał wójt Leszek Margas.

Jego zdaniem, zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, działającej w godzinach szczytu, np. w godz. 7-9 lub 14-17, rozwiązałoby trudną sytuację i znacznie poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Podobne rozwiązanie jest zastosowane w ciągu drogi krajowej numer 9 na ul. Słowackiego od ronda Matki Bożej Fatimskiej w kierunku Skaryszewa, z tą różnicą, że światła działają tam na stałe, ale ich cykle zmieniają się automatycznie wraz z natężeniem ruchu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu odpowiedział, że pomysł, podsunięty przez władze gminy Zakrzew nie będzie możliwy do wykonania. Jak czytamy w piśmie, miasto „posiada dokumentację projektową na przebudowę ul. Wolanowskiej (DK 12). Powyższa dokumentacja nie uwzględnia budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu.”. Drugim argumentem miejskich drogowców jest brak funduszy na prace w budżecie Radomia. Być może sytuacja zmieni się, jeśli ulica Wolanowska zostanie kompleksowo przebudowana w ramach środków z rządowego funduszu Polski Ład.

Władze Radomia postanowiły bowiem zrezygnować z przebudowy ulicy Warszawskiej, na którą otrzymały rządową dotację w wysokości 76 milionów złotych i przenieść środki z Polskiego Ładu na remont właśnie ul. Wolanowskiej. Ulica Wolanowska wymaga remontu, przez wiele lat miasto próbowało uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel, ale nie udawało się go uzyskać.

Skip to content