W Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której odznaczono mieszkańca gminy Gózd, Wiesława Tkaczyka.
Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył 17 odznaczeń państwowych: 1 Złoty Krzyż Zasługi, 2 Złote Krzyże Zasługi, 7 Brązowych Krzyży Zasługi, 1 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 5 Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 1 Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród wyróżnionych osób był również, Wiesław Tkaczyk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe. Przez 30 lat aktywnie działa niemal we wszystkich akcjach. Warto zaznaczyć, że Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

– Serdecznie gratuluję, że robią Państwo coś więcej na rzecz drugiego człowieka, na rzecz społeczeństwa i Polski. Chciałbym Państwu podziękować za to, że działaliście na rzecz zdrowia, demokracji, społeczeństwa, czy mieszkańców. Jestem Państwu wdzięczny, że poza pracą zawodową postanowiliście, że trzeba coś zrobić dla innych i to bezinteresownie. Dziękuję, że działaliście Państwo na rzecz Gmin, miejscowości, bo to wszystko wpływa na rozwój naszego społeczeństwa, a także naszej ojczyzny – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Skip to content