Sadzonka „Dąb Pamięci” jest oryginalnym potomkiem najsłynniejszego w Polsce pomnika przyrody, czyli dębu Bartek, rosnącego na terenie Nadleśnictwa Lasów Państwowych Zagnańsk. 7 listopada na terenie Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku im. Jana Pawła II odbyły się akcje sadzenia „Dębów Pamięci”. Wydarzenia miały uroczysty przebieg. Uczestniczyli w nich: starosta lipski Sławomir Śmieciuch, radni powiatu, samorządowcy i przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Zwoleń, a także strzelcy z Lipska ze sztandarem JS nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego, dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie szkół oraz ks. kan. dr Krzysztof Maj i ks. Dominik Frączek. W uroczystościach brali również udział harcerze z Hufca ZHP Zgierz, którzy realizując projekt sztafety rowerowej, przywieźli tego dnia symboliczny Ogień Niepodległości z Kostiuchnówki na Ukrainie. Ogień ten zapłonął 11 listopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego.

Skip to content