Wydarzenie rozpoczęła zbiórka pododdziałów i pocztów sztandarowych na placu przed kościołem parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku. Następnie odbyła się msza święta w intencji strażaków, członków ich rodzin i sympatyków pożarnictwa. Mszę celebrował Proboszcz lipskiej parafii – ks. Henryk Jagieło.

Pierwszym oficjalnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek przy „Pomniku Strażackim” na ulicy Partyzantów przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Lipsku. Potem zebrani goście i strażacy zgromadzili się na placu wewnętrznym komendy, gdzie nastąpił uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, który poprowadził mł. kpt Krzysztof Węgorkiewicz. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia, akty nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz akt włączenia  jednostki OSP w Łaziskach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podczas wydarzenia oficjalnie przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 MAN, który został zakupiony ze środków budżetu państwa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wóz poświęcił ks. Henryk Jagieło.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali uczestnicy uroczystości, w tym Starosta Lipski.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – st. bryg. Łukasz Maciejewski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Krzysztof Murawski, Prezes Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Tomasz Cybul, Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Lipski – Maria Węgrzecka, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Lipskiego – Zbigniew Ostrach, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego – Józef Sosnowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego – Romuald Kowaleczko, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko – Jacek Wielorański, Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk, Wójt Gminy Rzeczniów – Karol Burek, Wójt Gminy Chotcza – Janusz Witczak, Wójt Gminy Tarłów – Tomasz Kamiński, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku – mł. insp. Witold Krawczyk, Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego – druh Tomasz Krzyczkowski, Przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji Radom – Ernest Ziętala, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ ‘’Solidarność’’ Ziemia Radomska – Zdzisław Maszkiewicz, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń – Ewa Stępień-Choroś, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej  NSZZ „Solidarność” – Wojciech Dziółko oraz przedstawiciele jednostek i organizacji powiatu lipskiego.

Skip to content