14 listopada 2023 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Polakom ratującym Żydów w czasach zagłady. Wystawę zorganizowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej  – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu. Scenariusz wystawy przygotowali dr Sebastian Piątkowski, Arkadiusz Kutkowski, a koncepcję plastyczną opracowała Magdalena Śladecka. Na wystawie wykorzystano materiały i fotografie ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Starachowicach, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Iłży, oraz ze zbiorów osób prywatnych: Pani Sławy Lorenz – Hanusz i Pana dr. Sebastiana Piątkowskiego. Spotkanie zainaugurował Zastępca Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej – Roman Korczyński. Następnie Kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga Agnieszka Zarychta – Wójcicka zaprosiła na I część uroczystości, którą był koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach, zorganizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a przysuskim muzeum. W koncercie wystąpili: Lena Narożnik (flet), która wykonała utwory: „Dziewczyna o włosach jak len” Claude`a Debussy oraz „Mała igraszka” autorstwa Wilhelma Popp. Na fortepianie akompaniował Aureliusz Mandera. Alicja Gołyska wykonała na fortepianie utwór: „Una Mattina” Ludovico Enaudi. Barbara Gołyska wykonała: Walc cis – moll Fryderyka Chopina op.64 nr 2 oraz  motyw z serialu „Dom” Waldemara Kazaneckiego. Roksana Walasik (saksofon) zaprezentowała publiczności Walc z filmu „Trędowata” napisany przez Wojciecha Kilara, przy akompaniamencie Aureliusza Mendery. Maja Cholewa zaprezentowała na fortepianie „Legendę o źródełku przy murach miejskich” autorstwa Ludmiły Bas. Po zakończeniu koncertu publiczność została zaproszona na wykład tematyczny dr. Sebastiana Piątkowskiego, a następnie na film o Matyldzie Getter pochodzący ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnią, zaplanowaną częścią uroczystości było otwarcie połączone ze zwiedzaniem wystawy. W muzealnym spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Muzeum zaprasza do zwiedzania wystawy ilustrującej historycznie udokumentowane postawy Polaków wobec niemieckiej zbrodni zagłady polskich Żydów w czasie II wojny światowej. Wystawę będzie można zwiedzać do 31 grudnia 2023 r.

Skip to content