W gminie Zakrzew została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach na zakup czterech sztuk autobusów elektrycznych marki Solaris model Urbino 12 wraz z punktami ładowania. Wartość zadania to 12 milionów 786 tysięcy 096 złotych. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie do dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Przypomnijmy, że w czerwcu władze gminy podpisały umowę o udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości blisko 8,5 miliona złotych. W ramach programu „Zielony Transport Publiczny” stanowiła ona dofinansowanie do  zakupu czterech autobusów elektrycznych oraz ośmiu ładowarek z infrastrukturą towarzysząca na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Umowę podpisali wówczas wójt Leszek Margas oraz Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wydarzeniu uczestniczyli też parlamentarzyści Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak.

– Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie bardzo dużym udogodnieniem dla  naszych mieszkańców. Uruchomienie komunikacji zbiorowej bazującej na pojazdach napędzanych elektrycznie stworzy zupełnie nową sytuację społeczną, ekologiczną i ekonomiczną. „Elektryki” zapewnią stałe połączenie komunikacyjne gminy z Radomiem, co ułatwi ludziom dojazdy do miejsc pracy i nauki, a jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Zakrzewie i okolicy.

Leszek Margas

wójt gminy Zakrzew

Skip to content