Wolanów gazociąg

Budowa gazociągu na terenie gminy Wolanów trwa m.in. w miejscowościach Kacprowice i Kowalanka.

Na odcinku ponad 11 kilometrów, wzdłuż drogi krajowej numer 12, trwa wyczekiwana od lat budowa gazociągu średniego ciśnienia. W ramach inwestycji dostęp do sieci otrzymają mieszkańcy kolejnych miejscowości: od Sławna poprzez Kacprowice, Kowalankę, Wolanów, Kolonię Wolanów, Strzałków do Wawrzyszowa.

– W staraniach o gaz dla mieszkańców z pomocą parlamentarzystów udało nam się skłonić Polską Spółkę Gazownictwa do budowy gazociągu na terenie naszej Gminy. Projektowany gazociąg ma przebiegać od Sławna wzdłuż drogi krajowej aż do Wawrzyszowa, a po drodze do szkoły w Wolanowie. Planowany czas zakończenia inwestycji przewidziano na październik tego roku – informuje Ewa Markowska – Bzducha, wójt gminy Wolanów.

Dzięki zaangażowaniu w proces projektowy władz gminy, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy udało się uzyskać konkretnie wsparcie wykonawcy prac projektowych w podpisywaniu umów z właścicielami działek, przez które miała zostać poprowadzona sieć gazowa.

– Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zrozumienie ze strony mieszkańców i świadomość niepowtarzalnej szansy na gazyfikację, o którą zabiegałam od początku swojej pracy na stanowisku wójta – dodaje Ewa Markowska-Bzducha, dodając, że spółka PSG zaprasza do składania wniosków o przyłączenie do sieci wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Wolanów.

Skip to content