W dniu 23 lutego 2023 r. w budynku KP PSP w Lipsku odbyło się uroczyste zdanie stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przez st. bryg. Tomasza Krzyczkowskiego. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Tomasz Cybul, który wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku st. bryg. Łukaszowi Maciejewskiemu. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele władz, służb współpracujących ze Strażą Pożarną, kadra komendy powiatowej PSP w Lipsku, przedstawiciele związków zawodowych, kapelani strażaccy oraz zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka zdania i wręczenia aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w odbyła się w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Tomasz Cybul, komendanci powiatowi i miejscy PSP zaprzyjaźnionych komend oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomaszowi Cybulowi przez dowódcę uroczystości. Następnie na uroczystość wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Lipsku oraz odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej

Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu oraz powołaniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku – st. bryg. Tomasza Krzyczkowskiego ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku. Od dnia 24 lutego 2023 roku zgodnie z decyzją Mazowieckiego Komendanta PSP stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku obejmie st. bryg. Łukasz Maciejewski.

W imieniu Mazowieckiego Komendanta PSP st. bryg. Tomasz Cybul, podziękował zdającemu obowiązki komendantowi za blisko 27 lata ciężkiej pracy w garnizonie mazowieckim oraz włożony wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Mazowsza. Następnie pogratulował st. bryg. Łukaszowi Maciejewskiemu, któremu wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, składając jednocześnie życzenia sukcesów w służbie na nowym stanowisku.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby, podkreślając, że w naszej komendzie udało się stworzyć wspaniały zespół ludzi, z którego jest bardzo dumny.

St. bryg. Łukasz Maciejewski, któremu wręczono akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W okolicznościowych przemówieniach pod adresem przechodzącego w stan spoczynku st. bryg. Tomasza Krzyczkowskiego padło wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za całokształt służby. Podkreślano jego profesjonalizm, zaangażowanie i liczne zasługi dla rozwoju lipskiej komendy oraz życzono pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń i wielu lat w dobrym zdrowiu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Lipskiego: Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Maria Węgrzecka oraz jedenastu radnych powiatu.

Tekst, opracowanie: asp. Przemysław Iwan z PSP w Lipsku

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lipsku

Skip to content