Wydarzenie odbyło się w poniedziałek, 21 listopada 2022 r. i zwieńczyło wielomiesięczne prace wspaniałego przedsięwzięcia, które od 1 września bieżącego roku oferuje wsparcie dla osób potrzebujących w różnym wieku, stanie zdrowia i przystosowania społecznego.

Uroczystość rozpoczął starosta lipski Sławomir Śmieciuch, witając zaproszonych gości. W swojej przemowie podkreślił, jak ważnym celem pracy samorządu jest poprawa warunków życia mieszkańców. Wydźwięk tych potrzeb podkreślali również zaproszeni goście: Wojciech Łosiewicz – Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, odczytując list okolicznościowy od Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Głos zabrał również Marek Suski – Poseł na Sejm RP, który między innymi, swoimi staraniami przyczynił się do powstania jednostki. Minister Wojciech Skurkiewicz pogratulował wspaniałego przedsięwzięcia.

W uroczystym przecięciu wstęgi brali udział: Posłowie na Sejm RP – Marek Suski oraz Anna Kwiecień, Andrzej Łosiewicz – Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Grzegorz Comber – Kierownik COM w Lipsku, Jacek Węcławowicz – Kierownik Nadzoru Budowlanego, Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski oraz Maria Węgrzecka – Wicestarosta Powiatu Lipskiego.
Następnie na elewacji frontowej została przyklejona pamiątkowa płyta – herb Powiatu Lipskiego – będąca symbolem zrealizowanej inwestycji w 2022 r. Budynek poświęcił ks. Henryk Jagieło.

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy zwiedzili jednostkę i przekazali jej kierownikowi gratulacje oraz symboliczne kwiaty i upominki.

Przypomnijmy

Budowa jednostki rozpoczęła się 30 czerwca 2021 r. Inwestycja powstała w ramach zadania realizowanego z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiat Lipski otrzymał na wybudowanie i wyposażenie Centrum dofinansowanie w wysokości 2 792 191,00 zł. Prace budowlane przebiegały terminowo.
Mieszkańcy ośrodka – 20 osób – mają do dyspozycji 12 pokoi – 4 jednoosobowe oraz 8 dwuosobowych wraz z łazienkami ze wszystkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem utworzenia Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych było uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości całodobowego pobytu. Osoby, do których Program został skierowany, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), mają zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Skip to content