To było ważne wydarzenie w historii gminy Rzeczniów. w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem umów na realizację zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki temu będą nowe boiska i kanalizacja.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą oraz złożeniem wieńców przy tablicach upamiętniających Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz kapitana Władysława Pastuszki. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej: posłowie Marek Suski, Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Artur Standowicz wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, Adrian Barański, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, Zygmunt Wicik, przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów wraz z radnymi. Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste podpisanie umów przez wójta gminy, Karola Burka oraz wykonawców przy asyście zaproszonych gości. Pierwsza umowa dotyczyła budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowy boiska przy Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie. Całkowita wartość inwestycji to kwota 2.680.479,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków rządowych w kwocie 2.400.000,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 280.479,25 zł.

Przedmiotem drugiej umowy był II etap budowy kanalizacji w Gminie Rzeczniów. Całkowita wartość zadania to kwota 2.490.529,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków rządowych w kwocie 2.364.508,45 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 126.020,78 zł.

Skip to content