W ostatnim czasie PKS Radom ogłosił zakończenie działalności przewozowej. Coraz częściej pojawiają się sygnały o pogłębiającym się wykluczeniu komunikacyjnym. Jak sytuacja związana z transportem zbiorowym wygląda na terenie Powiatu Białobrzeskiego?

Sprawa ta jest wielowątkowa. Dziś zdecydowana większość naszych mieszkańców dysponuje przynajmmniej jednym, dwoma samochodami, które służą rodzinie do codziennego funkcjonowania. Jednak nie można zapomnieć o osobach, które z różnych względów są zmuszone do korzystania z komunikacji publicznej. Myślę tu o osobach starszych, młodzieży szkolnej, czy o osobach, które nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami. Powiat Białobrzeski, z mojej inicjatywy, jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce złożył w 2019 roku wnioski o dofinansowanie połączeń w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki temu udało się utrzymać na naszym terenie PKS Grójec – przewoźnika, który od lat realizuje połączenia w tej części województwa. W porozumieniu z Powiatem Grójeckim na terenie naszych jednostek samorządu funkcjonuje 16 linii, z których korzystają nasi mieszkańcy. Mam nadzieję, że program w dalszym ciągu będzie obowiązywał i wspierał lokalne samorządy w zapewnieniu dojazdu do szkoły, lekarza czy miejsc użyteczności publicznej.

Jednym z ważniejszych zadań samorządowych jest zapewnienie opieki zdrowotnej. Jakie największe wyzwanie stanęło w tym zakresie przed Zarządem Powiatu Białobrzeskiego bieżącej kadencji?

Dramatyczna sytuacja, którą wspólnie z Członkami Zarządu zastaliśmy w zakresie służby zdrowia dotyczyła wyeksploatowanych karetek pogotowia ratunkowego, które były na wyposażeniu białobrzeskiego ośrodka zdrowia. Stan techniczny pojazdów zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. Pojazdy, które przejechały po ponad 800 000 km każdy należało wymienić. Dzięki naszym staraniom, środkom z Ministerstwa Zdrowia udało się zastąpić obydwa pojazdy – nowymi, nowoczesnymi ambulansami, które w chwili zagrożenia służą do ratowania naszych mieszkańców.

Jak ocenia Pan skuteczność Zarządu Powiatu Białobrzeskiego w zakresie zabiegania o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na inwestycję?

Na koniec 2018 roku budżet inwestycyjny kształtował się na poziomie bliskim 9 mln zł. W roku 2023 środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 mln zł. Ocenę skuteczności pozostawiam czytelnikom i mieszkańcom. Wspólnie z Członkami Zarządu przykładamy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju Ziemi Białobrzeskiej. Rekordowe środki finansowe przeznaczyliśmy na modernizację dróg powiatowych, budowę ścieżek i ciągów pieszo – rowerowych, a także przebudowę budynków użyteczności publicznej. Na dzień dzisiejszy udało się przebudować kilkadziesiąt km dróg, wybudowaliśmy kilkanaście km ścieżek i chodników. Nowy wizerunek zyskały budynki Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. W chwili obecnej trwają pracę modernizacyjne na kolejnych odcinkach dróg oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Wszystko to możliwe jest dzięki rządowym funduszom wsparcia samorządów i dobrej współpracy z Parlamentarzystami PiS Ziemi Radomskiej.

Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

Skip to content