Za nami okres zimowy, w czasie którego samorządy realizowały preferencyjną sprzedaż węgla. Czy mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą mogli liczyć na państwa pomoc?

Nasza gmina prowadziła preferencyjną sprzedaż węgla nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również dla mieszkańców gminy Mogielnica. Było to olbrzymie przedsięwzięcie. Została utworzona oddzielna komórka do obsługi mieszkańców. Mieszkańcy w 2022 roku złożyli ok. 650 a w 2023 ok. 150 wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Mieszkańcy gminy Mogielnica w zeszłym roku złożyli ponad 300 wniosków a w tym ok. 100. Pomimo, że logistycznie było to bardzo trudne przedsięwzięcie udało nam się je bardzo sprawnie przeprowadzić. Ponadto w 2022 roku obsługiwaliśmy wnioski o dodatek węglowy i innych źródeł ciepła. Przyjęliśmy ok. 2 330 wniosków na sam dodatek węglowy. Ponieważ pojawiły się liczne nieprawidłowości we wnioskach, specjalna komisja musiała zgodnie z zaleceniem wojewody udać się w teren i weryfikować je na miejscu. Była to naprawdę ciężka praca dla naszych pracowników. Dzięki finansowemu wsparciu rządu wielu mieszkańcom udało się przetrwać trudny okres zimowy. Ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować wszystkim pracownikom urzędu, którzy pracowali i pracują przy dystrybucji węgla oraz przedsiębiorcom, właścicielom składów węglowych, którzy podjęli się tego trudnego zadania.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) wspiera inwestycje realizowane w samorządach. Czy Nowe Miasto nad Pilicą korzystało lub będzie korzystać
z tych funduszy?

Od kilku lat samorządy mogą się starać o znaczące środki z rządowego programu RFIL. Wiele więc zależy od kreatywności poszczególnych samorządów, przygotowania odpowiednich projektów oraz zapewnienia środków własnych na realizację tych zadań. W gminie Nowe Miasto nad Pilicą staramy się realizować z tych środków inwestycje, o które wnioskują nasi mieszkańcy oraz te, których nie moglibyśmy wykonać bez wsparcia finansowego polskiego rządu. Oprócz dróg, wodociągów, kanalizacji w ubiegłym roku udało nam się zrealizować: budowę bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, zostały rozbudowane trybuny oraz częściowo wymieniono murawę na boisku; budowę miasteczka drogowego z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży do nauki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano termomodernizację budynku, w którym prężnie działa dom kultury. Natomiast ten rok to również realizacja dużych planów inwestycyjnych, które będą dotyczyły budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żdżarach, rozbudowy targowiska miejskiego w Nowym Mieście oraz kolejnego etapu zagospodarowania terenów nad Pilicą. I etap tej inwestycji przy współpracy Wód Polskich oraz funduszy rządowych z RFIL zakończyliśmy we wrześniu 2021 r. Było to marzenie naszych mieszkańców, którzy chcieli mieć miejsce do rekreacji, wypoczynku nad rzeką Pilicą. Liczba korzystających z tego terenu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego szybko rozpoczęliśmy projekt dalszego zagospodarowania tego terenu. Jest to projekt  bardzo ambitny z licznymi atrakcjami dla mieszkańców. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie przy pozyskiwaniu środków wszystkim parlamentarzystom ziemi radomskiej na czele z senatorem RP Stanisławem Karczewskim oraz posłem RP Markiem Suskim.

 

Wiemy, że czynił pan starania o likwidację białych plam na mapie komunikacyjnej naszego byłego województwa radomskiego. Czy mógłby pan przybliżyć nam to zagadnienie?

Od wielu lat mieszkańcy gmin Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół byli całkowicie pozbawieni dojazdu do byłej stolicy województwa Radomia. Zmienił się podział administracyjny kraju natomiast w Radomiu pozostał szereg urzędów: sąd, delegatura Urzędu Wojewódzkiego, szpitale itp. do których nasi mieszkańcy z powodu braku przewozów autobusowych mieli utrudniony dostęp. Dlatego wraz z radnymi przy wsparciu starostów przysuskiego, grójeckiego oraz radomskiego podjąłem starania biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do urzeczywistnienia tych przewozów: wojewodzie Arturowi Standowiczowi, kierownikowi delegatury MUW Krzysztofowi Murawskiemu oraz starostom przysuskiemu Marianowi Niemirskiemu oraz radomskiemu Waldemarowi Trelce. Ponadto gmina Nowe Miasto nad Pilicą również po raz pierwszy uruchomiła połączenia lokalne w 2022 roku. W 2023 roku będziemy kontynuować przewozy w dni robocze przez cały rok, również w czasie ferii i wakacji. Likwidacja białych plam to nie tylko starania o przywrócenie połączeń autobusowych, ale również starania o budowę przystanku kolejowego na Centralnej Magistrali Kolejowej co zapewniłoby komfortowe podróżowanie mieszkańcom naszej gminy po całej Polsce. Zapraszamy do Nowego Miasta nad Pilicą, aby podziwiać uroki naszej okolicy, zaczerpnąć zdrowego powietrza i odpocząć przy tężni od zgiełku dużego miasta. Warto podkreślić, że była to pierwsza tężnia w byłym województwie radomskim.

Mariusz Dziuba

Burmistrz Miasta i Gminy, Nowe Miasto nad Pilicą

Skip to content