* Wszystkie samorządy mają obecnie wiele wyzwań, zwłaszcza po ekstremalnie trudnym czasie pandemii. Jak poradził sobie z tym w ostatnim roku powiat przysuski?

-We wszystkich dziedzinach odpowiedzialności powiatu zostały wypełnione zobowiązania złożone naszym mieszkańcom. Największym naszym osiągnięciem było pełne zrealizowanie planu budżetowego na 2021 rok. Był to budżet o rekordowej wysokości przekraczającej 100 milionów złotych. Pozwoliło to nam na efektywne zarządzanie dziedzinami życia społecznego, które z mocy ustawy o samorządzie powiatowym znajdują się w naszym zakresie odpowiedzialności. Skutecznie również wypełnialiśmy obowiązki organu prowadzącego dla podległych jednostek oświaty i organu założycielskiego dla powiatowych jednostek ochrony zdrowia. Dzięki naszemu bardzo zrównoważonemu, opierającemu się na zasadach solidarności podejściu, ochroniliśmy wszystkie miejsca pracy w podległych jednostkach.

Jak wyglądały inwestycje powiatowe?

Największym powodem do satysfakcji było, również dla mnie osobiście, zrealizowanie bardzo ambitnego programu inwestycji w infrastrukturę. Łącznie zrealizowaliśmy 43 przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 20,1 miliona złotych. Budowaliśmy drogi, most, ciągi piesze i obiekty towarzyszące, nie zabrakło także działań w dziedzinie ochrony zdrowia i oświaty. Rada Powiatu hojnie wspierała w 2021 roku zakupy sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Współpracując z samorządami szczebla gminnego współfinansowaliśmy zakup pojazdów służbowych i bojowych oraz innego niezbędnego wyposażenia.

Za nami czas pandemii. Jak radziła sobie z nią powiatowa służba zdrowia, edukacja i administracja?

Szpital Powiatowy w Przysusze był bardzo wysoko oceniany za swoją pracę podczas funkcjonowania jako placówka jednoimienna, w związku z pandemią Covid – 19. W tym miejscu pragnę bardzo podziękować całemu personelowi szpitala, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom wspierającym personel medyczny za poświęcenie i wspaniałą pracę na rzecz pacjentów w potrzebie. Uratowaliście Państwo od śmierci setki osób okazując im ciepło, szacunek i wsparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowali. Pragnę podziękować również nauczycielom i wszystkim pracownikom powiatowej oświaty za to, że nie porzucili swoich uczniów i mimo problemów z wielkim zaangażowaniem wspólnie z osobami zarządzającymi placówkami oświatowymi potrafili przestawić proces nauczania na tryb zdalny pomimo problemów z jakimi przyszło się im borykać szczególnie na początku tego problemu. Dziękuję również pracownikom urzędów, którzy nie przerwali bezpośredniej obsługi petentów w naszym urzędzie i swoim poświęceniem spowodowali, że każdy i w całym okresie pandemii mógł bez istotnych przeszkód realizować swoje sprawy w sposób nieprzerwany.

Marian Niemirski

starosta przysuski

Skip to content