Jak ocenia pan mijający 2022 rok?
Powiat Kozienicki może zaliczyć miniony rok 2022 do bardzo udanych pod względem inwestycyjnym. Udało nam się zrealizować zadania na prawie 30 milionów złotych. Najważniejsze z nich to poprawa infrastruktury drogowej, gdzie odebranych zostało prawie 9 kilometrów dróg powiatowych i ponad 400 metrów chodników na łączną kwotę ponad 10 milionów, z czego ponad 6,5 milionów pochodziło ze środków zewnętrznych, około 3,5 miliona ze środków własnych Powiatu i prawie 340 tysięcy z dotacji do zadań od samorządów gminnych. Dotacje pochodziły również z programu rządowego Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Urzędu Marszałkowskiego i pozwoliły zrealizować długo wyczekiwane zadania przez mieszkańców powiatu, poprawiające bezpieczeństwo oraz infrastrukturę drogową. Niezmiernie ważnym zadaniem, którego realizację rozpoczęliśmy w grudniu 2021 roku, dzięki pozyskanym środkom rządowym w kwocie ponad 16 milionów złotych oraz środkom z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie prawie 4 miliony złotych, jest budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach, na którą w bieżącym roku wydatkowaliśmy już prawie 13,7 milionów złotych.

Co uważa pan za największy sukces?
Sukcesem jest fakt, że udało nam się pozyskać z różnych źródeł ponad 45 milionów złotych ze środków zewnętrznych, które będą wydatkowane w latach 2022-24 na realizację zadań inwestycyjnych. Dużym sukcesem jest ukończenie i rozliczenie trzeciego etapu budowy SOSW w Kozienicach zgodnie harmonogramem i w ramach założonych środków, mimo szalejących cen rynkowych. Dobra współpraca z samorządami gmin powiatu kozienickiego zaowocowała wspólnymi inwestycjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Jakie zadania na 2023 rok wyznacza sobie Zarząd Powiatu?
Jednym z ważniejszych priorytetów w nadchodzącym roku będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Kozienickiego i spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala powiatowego oraz zakończenie budowy i przeniesienie SOSW do nowej siedziby w Kozienicach, a także kontynuacja i zakończenie rozpoczętych inwestycji drogowych. Mając około 293 kilometrów dróg powiatowych na naszym terenie, około 214 kilometrów udało się już zmodernizować i przebudować, co stanowi 73 procent ogółu dróg powiatowych. W ramach brakujących 27 procent znajdują się obiekty mostowe i przepusty wymagające pilnej przebudowy lub kapitalnego remontu, na które poczynimy starania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych w ramach dostępnych programów. Dalsza współpraca z samorządem powiatu garwolińskiego i samorządami gminy Kozienice i Maciejowice na rzecz budowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Antoniówka Świerżowska. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy i zaangażowania zarówno radnych Rady Powiatu Kozienickiego, jak i pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, za co bardzo dziękuję. Wielkie podziękowania za wsparcie naszych przedsięwzięć należą się parlamentarzystom PiS Ziemi Radomskiej, samorządowi województwa mazowieckiego oraz samorządom gminnym powiatu kozienickiego, którzy skutecznie wspierają nasze przedsięwzięcia.

Krzysztof Wolski

starosta kozienicki

Skip to content