W dniu 5 marca 2023 r. w Lipsku odbył się Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Rejestracja rozpoczęła się o godz. 9.30 przy budynku „Korynka” na Stadionie Miejskim, gdzie każdy uczestnik biegu otrzymał numer startowy. Wśród biegaczy panowała bardzo pozytywna atmosfera.

Dystans biegu był symboliczny i wynosił 1963 metry – odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

Wszyscy uczestnicy ustawili się na linii startu o godzinie 10.15 przy dolnej płycie boiska na Stadionie Miejskim. Nim bieg się rozpoczął, głos zabrał Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, witając zgromadzonych i nawiązując do znaczenia wydarzenia, które w Lipsku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyło się już po raz czwarty.

Trasa biegu obejmowała cztery okrążenia po bieżni wokół dolnej płyty boiska. Końcowy etap biegu przebiegał po drodze wewnętrznej Stadionu Miejskiego, aż do mety – Południowej Bramy Mazowsza – usytuowanej blisko punktu rejestracji. Tam Starosta Lipski w asyście Radnej Powiatu – Anety Zając oraz harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Boh. Chotczy w Lipsku, wręczyli wbiegającym na metę pamiątkowe medale i tematyczne upominki. Trzy pierwsze osoby, które dobiegły do mety, otrzymały statuetki.

Dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek regeneracyjny – kiełbaski z grilla oraz ciepłe napoje.

Bieg był otwarty i nieodpłatny, nie obowiązywały żadne ograniczenia wiekowe. Niejednokrotnie wzięły w nim udział całe rodziny. Frekwencja uczestników wydarzenia potwierdza, że Bieg Tropem Wilczym w Lipsku zapisał się już na stałe w harmonogram imprez cyklicznych na terenie powiatu. W tej edycji wzięła udział rekordowa liczba biegaczy i sympatyków nordic walkingu – 141 osób.

Forma wydarzenia, która ma na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, wzbudza zainteresowanie mieszkańców Lipska i okolic, ale również spoza regionu. Bieg był wspaniałą okazją do upowszechniania i przybliżania uczestnikom biegu historii niepodległości i postaw patriotycznych.

Organizatorzy:

Serdecznie podziękowania dla jednostek i stowarzyszeń, które pomogły w organizacji wydarzenia, w tym:

  • Komenda Powiatowa Policji w Lipsku,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
  • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Boh. Chotczy w Lipsku,
  • Sławomir Krzos – Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego,
  • ZS „Strzelec” OSW – Jednostka Strzelecka nr 1005 w Lipsku,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku im. Jana Pawła II
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku.

Sponsorzy poczęstunku:

  • Zakłady Mięsne Dobrosławów Henryk Amanowicz
  • „Publima” Sp.j. Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lipsku

Skip to content