Kilkanaście milionów pozyskanych środków zewnętrznych, blisko 18 milionów przeznaczonych na inwestycje i ich przygotowanie, zmodernizowane budynki użyteczności publicznej, nowe drogi, chodniki i kolejne przygotowane projekty budowlane i techniczne – tak można opisać 2022 rok w Powiecie Białobrzeskim.

W ramach prac drogowych zrealizowano projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach. Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi w ramach projektu przebudowano skrzyżowanie ul. Żeromskiego i ul. Rzemieślniczej. Skrzyżowanie zyskało sygnalizację świetlną oraz pasy ruchu wydzielone do skrętów w prawo i w lewo.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspólnie z gminą Stromiec przebudowano drogę powiatową relacji Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn w miejscowości Podlesie Duże. Na odcinku 3,5 km ułożono nowe warstwy asfaltu i zadbano o infrastrukturę towarzyszącą.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych stanowił źródło sfinansowania przebudowy drogi powiatowej w Stanisławowie w gminie Promna. Wzdłuż przebudowanej drogi asfaltowej wykonano także chodnik, poprawiający bezpieczeństwo ruchu pieszych. Dofinasowanie do budowy chodnika zagwarantował samorząd gminy Promna.

Największym projektem realizowanym w Powiecie Białobrzeskim jest zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”. W ramach projektu oddano już do użytku przebudowaną drogę powiatową relacji Wyśmierzyce – Paprotno. Do końca 2022 roku zaplanowano zakończenie prac na terenie gminy Promna (budowa chodnika w miejscowości Broniszew). W grudniu powinien zakończyć się także I etap prac na terenie gmin Stara Błotnica i Radzanów. Wiosną 2023 roku rozpoczną się prace na terenie gminy Białobrzegi – przebudowany zostanie miejski odcinek ul. Żeromskiego oraz odcinek drogi Sucha – Stawiszyn – Branica wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nowej drogi doczekają się także mieszkańcy Stawiszyna w gminie Białobrzegi. Trwają zaawansowane prace przy przebudowie drogi powiatowej wzdłuż oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego. Powstają tam chodnik, zatoczki postojowe i nowa nawierzchnia asfaltowa.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych pomogły zmodernizować budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Ponad 3 miliony złotych pozwoliły na zmianę wizerunku i odnowę pomieszczeń.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, oprócz kompleksowego remontu, otrzymał także nowe wyposażenie: frezarkę do pni, kosiarkę rotacyjną oraz samochód dostawczy. Dzięki temu znacząco usprawniono realizację kolejnych zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powiat Białobrzeski wraz z gminą Białobrzegi, przeznaczyły także środki finansowe na doposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. W ramach środków budżetowych dofinansowano zakup aparatu USG oraz sprzętu i aparatury do gabinetu rehabilitacji.

Nowa droga powiatowa w Stanisławowie w gminie Promna.

Nowa droga powiatowa w Stanisławowie w gminie Promna.

Przebudowany budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Białobrzegach.

Przebudowany budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Białobrzegach.

– Zarząd Powiatu prowadził w 2022 roku racjonalną gospodarkę finansową, przy jednoczesnym zachowaniu kierunku inwestycyjno – rozwojowego. Na dowód tego możemy pochwalić się rekordowymi środkami zewnętrznymi, które na przestrzeni lat nigdy nie trafiły na Ziemię Białobrzeską. Dzięki dobrej współpracy z Rządem Prawa i Sprawiedliwości, Parlamentarzystami oraz Samorządowcami udaje się konsekwentnie iść do przodu i przyczyniać się do zmiany Powiatu Białobrzeskiego i Gmin.

Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

– Oprócz dużych inwestycji skupiliśmy się także na przygotowaniu dokumentacji technicznych i projektów, które posłużą do kolejnych naborów. Jednak nie możemy zapomnieć także o innych zadaniach, które zostały dofinansowane dzięki naszym staraniom. Kolejny rok dofinansowywaliśmy publiczny transport zbiorowy, a także zaoferowaliśmy naszym mieszkańcom możliwość bezpłatnego skorzystania z programów Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa. Łącznie to kolejne kilka milionów złotych.

Bartłomiej Kowalczyk

wicestarosta białobrzeski

Skip to content