Lato było czasem żniw i intensywnej pracy rolników, którzy po całorocznej uprawie zbierali plony ze swoich pól. Dobrze rozwinięte rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe lokalnych społeczności i całego kraju. Nie inaczej jest na Ziemi Radomskiej.

Gospodarze zakończyli sezon, a władze samorządowe powiatów, miast i gmin zorganizowały dożynki i festyny, które były okazją do dziękczynienia za tegoroczne plony. Jednak wydarzenia podsumowujące sezon rolniczy były również czasem zabawy i wytchnienia od trudu fizycznej pracy.

W trakcie tradycyjnych dożynek nie zabrakło Mszy Świętych, tradycyjnych obrzędów wręczenia i dzielenia się chlebem oraz korowodów z wieńcami przygotowanymi przez przedstawicieli poszczególnych sołectw i wsi. W godzinach popołudniowych i wieczornych występowali kabareciarze, kapele ludowe oraz popularni artyści i wykonawcy muzyki tanecznej.

Skip to content