Gmina Gózd podpisała umowę na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małęczynie oraz przynależnego tej placówce placu zabaw.

Szkoła w wyniku rozbudowy powiększy się o siedem sal dydaktycznych, kuchnię oraz stołówkę. Koncepcję wizualno-przestrzenną stworzyła firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym, tj. Archisan Studio Karolina Serafin z Radomia. Koszt zadania wyniósł 128 tys. zł.

Umowa już została podpisana. Szkoła w Małęczynie będzie większa, bo jest taka potrzeba. Miejscowość znacząco się rozrosła, zwiększyła się liczba mieszkańców, w najbliższczych latach roczniki w szkołach będą o wiele liczniejsze. 

Skip to content