Poprawa komfortu i dojazdu pacjentów do białobrzeskiego ośrodka zdrowia to główny cel, który przyświeca realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Ziemi Białobrzeskiej inwestycji.

W ostatnim czasie mieszkańcy powiatu mieli okazję obserwować dynamiczny rozwój inwestycji przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Białobrzegach. Członkowie Zarządu Powiatu: Sylwester Korgul, Bartłomiej Kowalczyk, Anna Dudkiewicz, Leszek Gałkowski oraz Ryszard Regulski na bieżąco monitorują postęp spraw, odwiedzając cyklicznie plac budowy. 

Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowych” to w chwili obecnej priorytetowa inwestycja, która przyniesie liczne korzyści dla pacjentów oraz personelu medycznego. Na miejscu powstają nowe miejsca postojowe, droga wewnętrzna otaczająca budynek, chodniki i specjalne miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami oraz pojazdów ratownictwa medycznego. To wszystko pozwoli na bardziej komfortowe i bezpieczne korzystanie z usług medycznych.

Nadzór ze strony Zarządu Powiatu pozwalał ocenić, że prace budowlane przebiegają zgodnie
z harmonogramem i osiągają zadowalający postęp. Inwestycja ta stanowi istotny krok w kierunku modernizacji i poprawy warunków świadczenia usług zdrowotnych w naszym regionie. Jednocześnie Zarząd Powiatu apeluje o zachowanie ostrożności i wyrozumiałości w okresie prowadzenia prac budowlanych, które mogą czasami wprowadzać pewne utrudnienia w ruchu w okolicy ZOZ.  Inwestycja finansowana jest w zdecydowanej większości ze środków własnych Powiatu Białobrzeskiego, a dofinansowana ze środków budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi.

Skip to content