W Starostwie Powiatowym w Lipsku podczas sesji Rady Powiatu miało miejsce uroczyste podziękowanie dla druha Sebastian Bugaja – Strażaka Roku 2021 w województwie mazowieckim za postawę godną naśladowania.

Druh Sebastian Bugaj, strażak z powiatu lipskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej Pawliczka zawodowo jest ratownikiem medycznym, a także instruktorem „Strzelca” w Lipsku.

10 listopada, jadąc swoim samochodem przez miejscowość Rzeczniów, był świadkiem wypadku drogowego, w którym uczestniczyło 6 osób, w tym 9-cio miesięczne dziecko. Druh udzielił pierwszej pomocy dziecku i dwóm mężczyznom, którzy przeżyli wypadek, a następnie koordynował działania ratownicze do przybycia zespołu ratownictwa.Podziękowania złożyli: Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – Tomasz Krzyczkowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku – Maria Chmielnicka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego – Józef Sosnowski. W wydarzeniu wzięła udział rodzina druha: żona i rodzice oraz przełożeni.

Skip to content