13 marca 2023 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze na zaproszenie starosty Mariana Niemirskiego, odbyło się spotkanie samorządowców reprezentujących gminy z terenu powiatu przysuskiego z Minister Klimatu i Środowiska Anną Moskwą. Z zaproszenia Pana Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego skorzystali starostowie powiatów z: Białobrzegów, Lipska, Radomia oraz Kozienic. Na spotkanie do Przysuchy przyjechali również: Wiceprezes Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska w Warszawie Sławomir Mazurek oraz Marek Ryszka Prezes Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie było poświęcone realizacji programów wsparcia samorządów wdrażanych przez Panią Minister. Dużą część spotkania została poświęcona na prezentację i omówienie zasad nowych programów proekologicznych przygotowanych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Spotkanie planowane pierwotnie do godz. 10.00 zakończyło się ponad godzinę później.

Minister Anna Moskwa:Szanowny Panie Starosto. Serdecznie i ogromnie dziękuję za zaproszenie na tą gościnną i dobrze radzącą sobie ziemię, jeżeli chodzi o  wykorzystywanie środków europejskich, krajowych i dbałość o środowisko.” … „Te programy powstały dla Mazowsza w wyniku konsultacji z lokalnymi samorządami – bardzo dziękujemy za te konsultacje. pierwszy program to jest kontynuacji programu, który już był w ubiegłym roku, który ma przynieść oszczędności energii w samorządach poprzez wymianę oświetlenia, poprzez wymianę źródła ciepła, czy to w samym budynku samorządowym, czy to w którejś z jednostek samorządowych; łącznie 25 mln 300 000 zł. maksymalnej dotacji dla pojedynczego samorządu – program, który tutaj, na tym terenie, w ubiegłym roku został zrealizowany wzorcowo, stad też dzisiaj chcemy właśnie tutaj ten program zapowiedzieć i druga dobra kontynuacja, również efekt głosu lokalnej społeczności. Ciągle mierzymy się z problemem azbestu, identyfikacją tego azbestu i jego zagospodarowaniem. Tutaj WFOŚiGW przychodzi z pomocą – kolejne 8 i pół miliona do jest pierwsza transza – do 50 % dofinansowania na zagospodarowanie azbest – 35 tys. dla pojedynczej gminy.” … „Wszyscy chcemy życ  w czystym środowisku, w czystym powietrzu, szczególnie na terenach wiejskich to jest zrozumiałe i oczekiwane, widzimy to po popularności programu „Mój prąd”, czy „Czyste powietrze’. Ten program pozwala nam te tereny uczynić jeszcze bardziej zielonymi i czystymi. Przypominam też, że do końca marca można składać wnioski na ekopracownie.” … „Do końca marca wnioski wpływają do nas sukcesywnie, ale zachęcam. bardzo prosta procedura, bardzo prosty wniosek, tak żebyśmy mogli wszyscy we wrześniu pochwalić się nowymi ekopracowniami i z nich wszyscy skorzystać. Dziękuję bardzo.”

Starosta Marian Niemirski: Szanowni Państwo. Na dzisiejszym spotkaniu byli przedstawiciele samorządów Ziemi Radomskiej po to, aby odpowiedzieć sobie dzisiaj na szereg problemów związanych z funkcjonowaniem samorządów i właśnie na takim spotkaniu dzisiaj te problemy były omawiane szczególnie pod kątem Ministerstwa Ochrony  Środowiska i Klimatu. Szanowni Państwo. nas jako samorządowców bardzo cieszy każda pomoc, jaką otrzymujemy i ta pomoc jest adresowana do samorządów, ale to jest pomoc dla normalnego, każdego człowieka, który mieszka na terenie naszych powiatów pomoc, która ma za zadanie poprawić życie naszych mieszkańców. Ja tylko wspomnę, że mój powiat, powiat przysuski w ostatnich latach tylko z jednego programu rządowego, programu „Polski ład” otrzymał prawie 500 000 000 zł. mówię tu i powiecie i o gminach go tworzących. Nie będę przekonywał Państwa jakie to ma znaczenie dla rozwoju naszego powiatu. Tu Pani Minister przed chwilą ogłosiła kolejne projekty, kolejne programy, ale również w zamyśle dzisiejszej dyskusji są kolejne zadania, które samorządowcy zgłaszali, które mają być przygotowane do finansowania i za to właśnie serdecznie dziękuję na ręce Pani Minister na ręce polskiego rządu i za każde wsparcie, jakie okazujecie dla jednostek samorządy terytorialnego. Dziękuję.

Na pełny zapis spotkania z mediami zapraszam na kanał „Ziemia przysuska” w serwisie youtube.pl. Do materiału przejdziecie Państwo po zeskanowaniu załączonego kodu QR.

Jarosław Bednarski

Skip to content