Mieszkańcy, parlamentarzyści i samorządowcy otwierają przebudowane odcinki dróg w powiecie białobrzeskim

W połowie października oddano do użytku pierwszą z inwestycji wchodzących w skład dużego projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”. Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej relacji Wyśmierzyce – Paprotno w gminie Wyśmierzyce.

W ramach inwestycji przebudowano blisko 3,5 km odcinek drogi powiatowej. Na tym odcinku ułożono dwie warstwy asfaltu. Poprawiono widoczność poprzez wykarczowanie poboczy oraz rowów wzdłuż jezdni. Wykonano zjazdy do nieruchomości, a także wloty do dróg gminnych. Ustawiono stalowe bariery bezpieczeństwa oraz nowe znaki drogowe. Łączna wartość inwestycji wraz z kosztami nadzoru budowlanego to ok. 2,2 miliona złotych, ale aż  95 procent wartości prac sfinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny został zagwarantowany przez Gminę Wyśmierzyce (92 tysiące złotych) oraz Powiat Białobrzeski (92 tysiące złotych).

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli mieszkańcy Paprotna, minister Marek Suski, posłowie Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Dariusz Bąk, a także wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego Andrzej Matysiak, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Górzyńska oraz sołtys Paprotna Justyna Urbańczyk. Gospodarzami wydarzenia byli starosta białobrzeski Sylwester Korgul oraz burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł.

Droga w Podlesiu Dużym

Wcześniej w Podlesiu Dużym w gminie Stromiec z udziałem mieszkańców oddano do użytku zmodernizowaną na odcinku ponad 3,5 kilometrów drogę powiatową Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn. W uroczystości zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach oraz Urząd Gminy w Stromcu udział wzięli przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, a także członkowie lokalnej społeczności: mieszkańcy, leśnicy i strażacy OSP.

– Jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że inwestycja, które czekała na realizację kilkanaście lat, doczekała się finalizacji. Wielokrotnie przedstawiciele państwa sołectwa przekonywali o konieczności naprawy tego odcinka drogi. Dziś oddajemy do użytku drogę w bardzo dobrym standardzie, który pozwoli użytkować ją przez wiele lat – mówił Sylwester Korgul, starosta białobrzeski.

W ramach pozyskanej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego rządowej dotacji w wysokości ponad 950 tysięcy złotych udało się przebudować odcinek drogi, wyłożyć dwie warstwy asfaltu, wykonać zjazdy do posesji, a także udrożnić odwodnienie nawierzchni. – O realizację tej inwestycji zabiegałem jeszcze w poprzedniej kadencji, niestety moje prośby nie były wysłuchane. Dziś, będąc Radnym Rady Powiatu i Członkiem Zarządu Powiatu, jestem dumny, że mogłem wspierać realizację tej niezwykle ważnej inwestycji – powiedział radny Ryszard Regulski.

Wkład własny do zadania zapewniły Rada Powiatu Białobrzeskiego oraz Rada Gminy w Stromcu. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,681 miliona złotych, a wykonawcą zadania była firma Zyko-Dróg z Radomia.

Prace w całym powiecie

Na ukończeniu są prace drogowców przy budowie chodnika w miejscowości Broniszew, zintensyfikowały się też prace na drodze powiatowej na terenie gmin Radzanów i Stara Błotnica. W ramach podzadania „Przebudowa drogi powiatowej Stara Błotnica – Kadłuska Wola – Młodynie Górne” zmodernizowany zostanie odcinek o długości 8,6 kilometra.  Wiosną 2023 ruszą prace na terenie Gminy Białobrzegi. Zostanie przebudowany miejski odcinek ul. Żeromskiego oraz droga relacji Sucha – Stawiszyn wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego. Inwestycje są nadzorowane przez przedstawicieli samorządów oraz jednostek organizacyjnych. W ostatnim spotkaniu na placu budowy udział wzięli Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Wójt Gminy Radzanów Sławomir Kruśliński, Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Andrzej Adamiec.

Polski Ład wsparciem samorządów

W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Powiat Białobrzeski otrzymał w wysokości ponad 8 milionów złotych na przebudowę kilku odcinków dróg. Realizacja projektu przewiduje przebudowę ok. 20 km dróg powiatowych wraz z budową kilku kilometrów chodników i ciągów pieszo – rowerowych. Są one realizowane na terenie następujących samorządów: gmina Białobrzegi – droga powiatowa w miejscowości Jasionna (odcinek 1 km), miasto Wyśmierzyce (ul. Kościelna odcinek 300 m), gmina Promna – droga Falęcice – Adamów (odcinek 3 km), gmina Stara Błotnica – droga powiatowa w miejscowości Łępin (odcinek 600 m.), gmina Stromiec – droga powiatowa w miejscowości Ksawerów Nowy (odcinek 1,2 km). Zakres prac obejmuje ułożenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie odwodnienia, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów do poszczególnych działek i posesji. Wkład własny zostanie zagwarantowany przez Radę Powiatu Białobrzeskiego i poszczególne samorządy gminne.

– Całe przedsięwzięcie to największy projekt realizowany w chwili obecnej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego. Na przebudowę ponad 20 km dróg, a także budowę kilkunastu kilometrów chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych pozyskano prawie 15 milionów zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Pozostałą część kwoty zapewniły samorządy gminne oraz Powiat Białobrzeski.

Sylwester Korgul

starosta białobrzeski

Skip to content