W czwartek, 12 października na placu Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dowódcą uroczystości był Mateusz Miller, który rozpoczął od złożenia meldunku dyrektorowi szkoły Marcinowi Węgłowskiemu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia. 

Do wszystkich licznie zebranych gości: nauczycieli, rodziców i uczniów przemówił dyrektor. Powitał przybyłych, którzy uświetnili swą obecnością szkolną uroczystość. Byli to: płk. Jacek Zaniewski – Dowódca 1 Batalionu Drogowo – Mostowego w Dęblinie, ppłk Arkadiusz Kawka – zastępca dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Romuald Kowaleczko – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Marek Szymczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, insp. Witold Krawczyk – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Łukasz Maciejewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, ksiądz dr Krzysztof Maj – proboszcz parafii pw WNP w Solcu nad Wisłą. Pierwszaków jako pełnoprawnych uczniów liceum powitali Magdalena Gałek oraz Bartosz Adamczyk, gratulując dobrego wyboru szkoły i zapewniając o pomocy ze strony starszych kolegów.

Całość uroczystości uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia, która co roku wykazuje się profesjonalizmem i stwarza niepowtarzalny nastrój uroczystości.

Skip to content