Uroczystość odbyła się 21 listopada 2022 r. w hali sportowej szkoły i miało szczególną oprawę. Na wydarzenie przybyło wielu gości, w tym Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, którzy w swoich okolicznościowych przemowach pogratulowali pierwszoklasistom wyboru szkoły i życzyli sukcesów w nauce. Zostały przekazane upominki i dary upamiętniające tę uroczystość, między innymi płaskorzeźba orła legionowego.

Dyrektor szkoły – Marcin Węgłowski wyraził dumę, że w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 ponad 100. uczniów rozpoczęło naukę w trzech klasach pierwszych: ogólnokształcącej, w oddziale przygotowania wojskowego i innowacyjnej klasie policyjnej.
Ślubowanie uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Na zakończenie wszyscy uczestnicy skosztowali grochówkę.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Marek Suski – Poseł na Sejm RP, Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, ppłk Jacek Zaniewski – Dowódca 1 Batalionu Drogowo – Mostowego w Dęblinie, Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Marek Szymczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, Józef Sosnowski – Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Romuald Kowaleczko – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, insp. Wojciech Brandt – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Jacek Węcławowicz – projektant i wykonawca szkolnej strzelnicy, Witold Bujakowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu, kan. Krzysztof Maj oraz Łukasz Łyczkowski – Prezes OSP w Solcu nad Wisłą.

Skip to content