Grażyna Maryniak – Gawrylik, zajęła III miejsce w kategorii powiat do 60 tys. mieszkańców, w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik Samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, pod patronatem honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Grażyna Maryniak – Gawrylik otrzymała wyróżnienie za służbę finansową odpowiedzialną za bieżącą obsługę księgową budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pełne współuczestnictwo w procesach zarządczych i kreowanie polityki rozwoju na wszystkich polach działalności samorządu.

Perły Samorządu to ogólnopolski ranking Dziennika Gazety Prawnej, skierowany do przedstawicieli administracji lokalnej, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów. Była to już jedenasta edycja wydarzenia.

Skip to content