Podczas sesji Rady Miejskiej Kanclerz Kapituły i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II Ryszard Zawadowski wręczył odznaczenia nadawane przez stowarzyszenie. Samorząd oraz mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą zostali odznaczeni medalem św. Jana Pawła II. Medal odebrał Burmistrz Mariusz Dziuba.

Podczas sesji zostały również wręczone inne odznaczenia:

 1. Krzyż św. Jana Pawła II
  • Panu gen. dyw. (R) nawigatorowi inż. Zbigniewowi Galcowi – byłemu zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP;
  • Panu płk dypl. (R) pilotowi mgr inż. Andrzejowi Pussakowi – byłemu Dowódcy 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców;
  • Panu płk (R) pilotowi mgr inż. Lechowi Staniszewskiemu – działaczowi społecznemu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą;
  • Panu Mariuszowi Dziubie – Burmistrzowi Nowego Miasta nad Pilicą;
  • Panu Tomaszowi Pietrusze – Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Nowego Miasta nad Pilicą.
 2. Medal 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły
  • Panu dr Stanisławowi Karczewskiemu – senatorowi RP;
  • Panu mjr (R) pilotowi inż. Adamowi Kulczyckiemu – członkowi Zarządu Stowarzyszenia „Promocja 77 Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej” oraz „Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego w Warszawie”.
 3. Krzyż św. Jana Pawła II i bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
  • Panu ppłk (R) pilotowi inż. Jerzemu Witkowiakowi – pilotowi Jana Pawła II podczas 61. Pielgrzymki na Litwie i Łotwie we wrześniu 1993 r.;
  • Panu płk. (R) dypl. Pilotowi inż. Janowi Urbaniakowi – odpowiedzialnemu w imieniu Rządu RP za organizację i wykonanie transportu Papieża Jana Pawła II na Litwie i Łotwie w 1993 r. oraz zabezpieczeniu Jego pielgrzymek do Ojczyzny;
  • Panu mjr Dariuszowi Dziurowiczowi – starszemu lekarzowi 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców.

Wszystkie wręczone wyróżnienia dotyczą miejsc, organizacji i ludzi, którzy znacząco przyczynili się do popularyzacji Osoby i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w kraju i za granicą, a także realizują ideę pamięci o ludziach Lotnictwa Polskiego, którzy walnie przyczynili się do bezpiecznych przewozów Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymek do Polski jak i za granicami kraju.

Skip to content