Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej numer 79. Jest to pierwsza w województwie mazowieckim obwodnica, która powstaje w ramach rządowego programu „Budowa 100 obwodnic”. Wartość tej inwestycji to 110 milionów złotych.

– Szanowni Państwo, dzisiaj z ogromną przyjemnością stawiam swoje pierwsze kroki w Lipsku i powiecie lipskim, ale przywożąc rządowe dofinansowanie na infrastrukturę drogową, która jest bardzo potrzebna we wszystkich powiatach i gminach. Bardzo mnie cieszy fakt, że przywozimy cały pakiet inwestycyjny i to nie tylko obietnic, ale już podpisanych umów i decyzji. Pierwsza i najistotniejsza to obwodnica Lipska – powiedział wojewoda Tobiasz Bocheński.

Ruszyła budowa

Umowa na projekt i budowę obwodnicy została podpisana w grudniu 2020 roku, a w ostatnim czasie wykonawca, firma Budimex, ruszył z robotami pełną parą. Umowa o wartości prawie 110 milionów złotych, ma być zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty (bez przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Zakończenie wszystkich prac jest przewidywane w drugim kwartale 2024 roku, choć termin ten może ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID.

Nowa droga o długości 6,4 kilometra będzie poprowadzona po zachodniej stronie Lipska. Początek obwodnicy zaplanowany jest około 350 metrów na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 754, a koniec około 500 metrów od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 747. Celem realizacji inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy.

Umowy na dofinansowanie dróg

Podczas spotkania wojewoda podpisał też umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wszystkich umów to 22,8 miliona złotych. Powiat Lipski otrzymał dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Chwałowice – Rzeczniów – Ludwików na odcinku Stary Rzechów – Rzeczniówek.

Umowy dotyczyły również dotacji dla powiatu radomskiego, a także gmin Jastrząb w powiecie szydłowieckim, Zakrzew w powiecie radomskim oraz miasta i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim. Poza tym została też podpisana umowy z burmistrzem Szydłowca Arturem Ludewem na realizację inwestycji drogowej, gdzie gmina dostanie 141 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych samorządów z regionu radomskiego oraz parlamentarzyści Ziemi Radomskiej z Prawa i Sprawiedliwości – Posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz oraz Jarosław Wąsowski – Dyrektor Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad.

Dziękujemy rządowi za realizację tej bardzo ważnej dla mieszkańców inwestycji. Po wielu latach niemocy w tej sprawie, dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do jej rozpoczęcia. Z drogi tej korzysta wielu kierowców jadących z Warszawy przez Sandomierz do Krakowa. Droga obsługuje zatem ruch lokalny, regionalny i krajowy. Jest powiązaniem sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na obszarze czterech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

Sławomin Śmieciuch

Starosta lipski

Skip to content