W Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkońcach odbyło się spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczniów na lata 2023–2030.

Na zaproszenie wójta gminy Rzeczniów licznie odpowiedzieli przedstawiciele Rady Gminy wraz z Zygmuntem Wicikiem, Przewodniczącym Rady Gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Spotkanie rozpoczęła Justyna Niedziela-Gawlik, sekretarz gminy Rzeczniów, witając wszystkich zebranych i wprowadzając uczestników w tematykę spotkania. Następnie głos zabrał Karol Burek, wójt gminy Rzeczniów i odniósł się do procesu planowania i współpracy z organizacjami w kontekście pracy na stanowisku Wójta.

Głos zabrały kolejne osoby. Paulina Ciach, przedstawiciel firmy InicjatywaLokalna.pl przedstawiła główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu to jest wizję, misję, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji, która wywiązała się w końcowej części spotkania. Podczas spotkania mieszkańcy mieli również możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu. Wójt gminy nie krył zadowolenia, że mieszkańcy licznie i chętnie wzięli udział w tych dyskusjach, mieli ciekawe pomysły i spostrzeżenia.

Skip to content