BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SOSW W KOZIENICACH ZDECYDOWANIE PRZEKROCZYŁA PÓŁMETEK

Na koniec sierpnia 2022 roku zaawansowanie robót budowlanych nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach wynosiło około 68 procent kosztów budowy, a wartość wykonanych prac to kwota ok. 15,5 miliona złotych.

Budynek szkoły został zadaszony, natomiast  trwały prace przy instalacjach wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej czy wentylacyjnej. Jednocześnie trwał montaż stolarki okiennej oraz prace przy tynkach i wylewkach.

Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego powstaje przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach, a inwestorem jest Powiat Kozienicki. Będzie to budynek nowoczesny,  w pełni ekologiczny z pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi, dwukondygnacyjny złożony ze szkoły dla 100 uczniów i internatu dla 60 osób. Obiekt podzielony  będzie na kilka obszarów: część szkoły, która zawiera sale dydaktyczne, administrację, zaplecze kuchenne ze stołówką, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną i zaplecze sanitarno-szatniowe; internat, w skład którego wejdą pokoje sypialne, świetlice, aneks kuchenny; część techniczna z hydrofornią.  Całość przystosowana będzie dla osób niepełnosprawnych.

Szacunkowy koszt budowy wynosi ok. 24 mln zł, z czego 16 mln pochodzi z dotacji z rezerwy Budżetu Państwa na lata 2022-2023, prawie 1 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ok. 4 mln zł przekazał Powiatowi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i sprzężeniami do: Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy (ponadpodstawowa) oraz Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego. Ośrodek oferuje indywidualne podejście do każdego ucznia, pracę w małych zespołach, bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania (sportowe, teatralne, artystyczne, turystyczno-krajoznawcze, fotograficzne, czytelnicze), pracę z użyciem TIK, rodzinną atmosferę.

Wśród terapii prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wyróżnić można terapie: funkcji poznawczych, psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, AAC – alternatywne metody porozumiewania się, behawioralną, sensoryczną, polisensoryczną, EEG BIOFEEDBACK, terapię ręki. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie odnoszą liczne sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

– Jesteśmy już po odbiorze II etapu prac, został on już zakończony i rozliczony. Generalnie duża część budynku jest już na etapie zamknięcia. Słowa uznania należą się wykonawcy, że mimo tych trudnych momentów, jakie w tej chwili przeżywa budownictwo bardzo sprawnie zostały zabezpieczone wszelkie materiały, które są niezbędne do realizacji tego zadania. Zmierzamy w kierunku zamknięcia całej budowy i przygotowania jej do okresu zimowego. Będą wstawiane okna i drzwi i powoli przygotowujemy się do podłączenia na zimę energii, pompy ciepła.

Krzysztof Wolski

starosta kozienicki

Skip to content