Rok 2023 dla Powiatu Kozienickiego jest czasem intensywnej pracy i realizacji szeregu inwestycji drogowych. Na budowę i modernizację dróg na terenie powiatu kozienickiego w 2023 roku zaplanowana została kwota w wysokości 53.457.124,65 zł, z czego kwota 10.811.914,77 zł to środki własne Powiatu Kozienickiego.

Jak zapewnia Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski realizacja tak wielu inwestycji drogowych na terenie powiatu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. Z początkiem roku zostały rozpoczęte następujące inwestycje:
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych I Edycja:

 • Remont drogi powiatowej nr 1733W Opactwo – Posiołek w m. Kępice – dł. 2,12 km z przebudową przepustu dwuotworowego na rz. Jędrzejnica, całkowita wartość inwestycji – 2.324.327,93 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2023 r.
 • Remont drogi powiatowej nr 1685W Warka – Kępa Niemojewska – Boże, odcinek Kępa Niemojewska – gr. Powiatu Kozienickiego o dł. 2,75 km, całkowita wartość inwestycji – 3.661.643,58 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2023 r.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1716W w m. Cecylówka-Brzózka, całkowita wartość inwestycji – 7.839.884,01 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2023 r.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych II Edycja:

 • Budowa drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska – Lipinki, odcinek Tyborów – Cychrowska Wola, całkowita wartość inwestycji 2.897.188,03 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 31.10.2023 r.,
 • Przebudowa drogi powiatowej 1735W Opactwo – Wólka Wojcieszkowska, odcinek w m. Nagórnik, całkowita wartość inwestycji – 1.743.894,00zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 31.10.2023 r.,
 • Przebudowa drogi powiatowej 1131W Boże – Nowa Wola i DP 1701W Grabów nad Pilicą – Augustów w m. Augustów, całkowita wartość inwestycji – 4.702.211,06 zł,
 • Przebudowa drogi powiatowej 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Wola Goryńska – Łukawa – Głowaczów, odcinek Podmieście – Łukawa, całkowita wartość inwestycji – 6.119.102,47 zł,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1725W Przewóz – Cudów, odcinek Wymysłów – Cudów, całkowita wartość inwestycji 4.291.470,00 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 31.10.2023 r.,

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych III Edycja – PGR:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom w m. Wólka Brzózka, całkowita wartość inwestycji – 1.934.600,70 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 30.11.2023 r.,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy, odcinek Trzebień – Łękawica, całkowita wartość inwestycji – 1.334.134,38 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 30.11.2023 r.,
  • W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice – Wólka Tyrzyńska odcinek Kozienice – Dąbrówki, całkowita wartość inwestycji – 11.600.000,00 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 10.2024 r.,

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 • Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m, całkowita wartość inwestycji – 1.908.668,49 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – I etap – 12.2023 r., II etap – 10.2024 r. (zadanie podzielone na 2 lata),

W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie od km 4+335 do km 6+015 dł. 1.680 m, całkowita wartość inwestycji – 3.100.000,00 zł, planowany termin zakończenia inwestycji – 12.2023 r.

Skip to content