Rada Powiatu Białobrzeskiego popiera działalność Zarządu

Radni na sesji absolutoryjnej podjęli uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok.

Za podjęciem uchwał głosowało 10 Radnych, nikt nie był „przeciw”, 2 Radnych „wstrzymało się od głosu”. Trzech Radnych było nieobecnych.

– Podjęcie tych uchwał to wyraz zaufania i akceptacji zrównoważonego rozwoju Powiatu Białobrzeskiego. Dziękuję wszystkim Radnym, bez względu na oddany głos, za wsparcie działań Zarządu Powiatu i zachęcam do dalszej współpracy na rzecz naszych mieszkańców – mówił po głosowaniu Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

W 2021 roku kwota wydatków Powiatu Białobrzeskiego wyniosła 47 942 978,90 zł, w tym wydatki inwestycyjne to 9 139 487,41 zł.

Skip to content