Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach dołączył do grona szkół z oddziałami przygotowania wojskowego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach od 2010 roku prowadzi klasy mundurowe realizujące na podstawie innowacji pedagogicznej przedmiot „Bezpieczeństwo narodowe”, a od 2018 r. „Edukację wojskową” w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Od 1 września 2022 r. młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

– Jako Zarząd Powiatu doceniamy potencjał placówki i dotychczasowe doświadczenie w zakresie realizacji innowacji pedagogicznych, dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej i postarać się o wyrażenie zgody na utworzenie w naszej szkole Oddziałów Przygotowania Wojskowego, nowej formuły kształcenia – mówi wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk.

Według założeń Ministerstwa Obrony Narodowej możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązania systemowego, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

W ramach funkcjonowania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach nowego rodzaju klas przykłada się szczególną wagę do kształtowania postaw patriotycznych, szacunku do symboli narodowych oraz przygotowania do zawodu żołnierza. W tym zakresie szkoła współpracuje z jednostką wojskową: Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. płk Jana Kowalewskiego. Uczniowie realizujący powyższe programy zdobywają wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego.

– Wyjazdy do jednostki wojskowej są niezwykle cenne, ponieważ uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w realnych warunkach, co na pewno przyczynia się do osiągania celów zakładanych w programie szkoleniowym Ministerstwa Obrony Narodowej – ocenia Jolanta Babik, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Przedstawiciele klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych reprezentują szkołę oraz organ prowadzący na wielu uroczystościach patriotycznych, a także podnoszą rangę szkolnych wydarzeń upamiętniających polskie Święta Narodowe i ich rocznice.

Skip to content